Uudised / TAI tuletab meelde kondoomi kasutamise tähtsust

TAI tuletab meelde kondoomi kasutamise tähtsust

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12. Juuli 2016

Turvaseksiteemalise kampaaniaga tuletab Tervise Arengu Instituut (TAI) meelde kondoomi kasutamise tähtsust. Kampaania rõhutab mõlema poole võrdset vastutust turvalise seksuaalelu eest ning on suunatud 18-25aastastele noortele.

Kooli lõpetamise ja perekonna loomise vahele jääb periood, mil noortel on kõige enam partnereid, sealhulgas kaitsmata vahekordi juhuslike partneritega ning võetakse enim riske seksuaalsel teel levivate infektsioonide (STLI), sealhulgas HIVi osas.

Suve hakul avaldatud Tervise Arengu Instituudi seksuaaltervise uuringust selgus, et noorte seas on esimese vahekorra ajal kondoomi kasutamise tase väga olulisel määral tõusnud, kuid juhusuhetes on jätkuvalt kõrge nende osakaal, kes järjepidevalt kondoomi ei kasuta. Iga juhuvahekorra ajal kasutab kondoomi 60 protsenti koolealistest noortest, 47 protsenti 19–24aastastest ning 39 protsenti 25–29aastastest.

Uuring tõi positiivse muutusena välja ka hilisema seksuaaleluga alustamise: 14–15aastaste seas on vähenenud seksuaalvahekorra kogemustega noorte osakaal. Samuti näitavad andmed partnerite arvu vähenemist, eriti paistab see silma 16–18- ja 19–24aastaste hulgas. Valdavalt on noortel uuringule eelnenud aasta jooksul olnud üks seksuaalpartner: keskmine partnerite arv on suurim 14–15aastastel seksuaalvahekorra kogemusega noortel - 2,1 ning väikseim 25–29aastastel - 1,5.

Noored, kellel on nii püsi- kui ka juhupartner(-id), kalduvad juhusuhetes vähem kondoomi kasutama kui need, kellel on vaid juhupartner(-id). Noormeestel on võrreldes tütarlastega rohkem põhjendusi kondoomi mittekasutamiseks: kondoom on ebamugav ja vähendab mõnutunnet, leiab 35 protsenti noormeestest ja 15 protsenti neidudest vanuses 19-24.

„Senise teavitustöö tulemusel on teadmine kondoomist kui kõige kindlamast vahendist HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide vältimiseks jõudnud praktiliselt kõigi noorteni. Uuringud aga näitavad, et teadmisi elus alati ei rakendata,“ sõnas Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Kristi Rüütel. „Seetõttu julgustame läbi kampaania noori oma tervise eest veelgi suuremat vastutust võtma, kondoomist häbi ja hirmuta rääkima ning seda kasutama! Kartes jääda partneri ees naerualuseks, riskeeritakse tegelikult nii enda kui oma partneri tervisega.“

Paarid ei tohiks loobuda kondoomist enne, kui ei ole koos end HIVi ja teiste infektsioonide suhtes testinud. „Kondoomist loobumise põhjus on turvatunne, mitte kalkuleeritud riski hindamine,“ märkis vanemteadur. Seksuaalsel teel levivad infektsioonid võivad kulgeda sümptomiteta, mis tähendab, et inimene ei pruugi olla nakatumisest teadlik ning ka tema partner ei oska nakatumist kahtlustada. „Usalduslikus suhtes tuleb lisaks endale tähtsaks pidada ka partnerit. Kondoomi võib kasutamata jätta vaid siis, kui partnerid on monogaamses püsisuhtes ning nad on testitud.“

Eesti on Euroopa Liidu riikide seas jätkuvalt esikohal uute HIV-i nakatunute osakaalu poolest. Praegu on meil HIV-i diagnoositud ligi 9400 korral, kuid diagnoositud nakatunute arv ei näita tegelikku HIV-levimust. Hinnatakse, et kokku võib Eestis olla kuni 11 000 HIV-i nakatunud inimest. Teistest STLI-dest diagnoositakse Eestis Terviseameti andmetel kõige enam klamüdioosi, vähem gonorröad ja genitaalherpest.

Veebilehelt www.hiv.ee leiab hulga kasulikku infot, kuidas kondoomi kasutamise teemadel partneriga suhelda. Suur hulk uuringuid kinnitab, et paarid, kes räägivad turvaseksist, kasutavad tõenäolisemalt ka kondoomi. Ka see, kui inimesed suudavad omavahel avatult seksist rääkida, aitab turvalisemale seksuaalkäitumisele kaasa. Lisaks kinnitavad uuringud, et need paarid, kes omavahel avatumalt seksist räägivad, on rohkem rahul ka oma suhtega.
Tervise arengu instituudi kampaania kestab augusti lõpuni: kinodes ja internetis levivad videoklipid, kaasa aitab välimeedia ning internet. Kampaania materjalid on nii eesti kui vene keeles.