Uudised / Teises kvartalis veidi vähenes haiglaravi vajavate patsientide hulk

Tänavu teises kvartalis hospitaliseeriti Tervise Arengu Instituudi andmetel ligi 56 000 inimest. Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetel vähenes hospitaliseeritute arv 2016. aasta teises kvartalis võrreldes aasta esimese kolme kuuga ligi kolm protsenti. Vähenes see aktiivravi vooditele hospitaliseeritute arvelt. Iseseisvat statsionaarset õendusabi saanute arv kasvas 2,6 protsenti.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kvartali jooksul statsionaarset arstiabi keskmiselt veidi üle kaheksale patsiendile. Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus veidi üle viie päeva ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 12 patsienti. Kõige pikem on ravikestus tuberkuloosi eriala vooditel, kus üks patsient viibib keskmiselt 2,5 kuud.

Tervise arengu instituudi andmeil pakkus teise kvartali lõpu seisuga statsionaarset raviteenust 54 haiglat ja neis oli kasutusel kokku 6757 haiglaravi voodit. Aktiivravivoodid moodustasid sellest üle poole ning ülejäänud osa tuberkuloosi-, psühhiaatria ja iseseisva statsionaarse õendusabi voodid.