Uudised / Paljud trennis käivad lapsed ei liigu piisavalt

13. augustil kell 16 toimub Paides Eesti Reumaliidu Reumafoorum, kus arutletakse igapäevaselt peavalu tekitava küsimuse üle, kuidas sada lapsed aktiivselt liikuma.

„Oluline on, et lapsed, nii terved kui näiteks kroonilise haigusega, saaksid treenida vastavalt enda arengule ning saaksid oma võimeid ja oskusi arendada eakohaselt,“ toonitab liikumisharjumuste olulisust Eesti Reumaliidu tegevjuht ja Reumafoorumi korraldaja Marek Jaakson, kelle sõnul on oluline rõhutada, et liikumist peavad nautima nii terved kui krooniliste haigustega lapsed.

„Selge murekoht on vähene igapäevane liikumine – sõidetakse autoga ja vaba aja tegevustes annavad tooni istuvad tegevused,“ toob Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur Aave Hannus välja ühe põhjuse, mis on märgatavalt vähendanud laste liikumisaktiivsust.

„Lisaks, väga paljud trennis käivad lapsed ei liigu tegelikult isegi mitte minimaalselt soovituslikult määral,“ rõhutab Hannus kurba tõsiasja, mistõttu on oluline, et sellest teemast ka laiema avalikkuse ees räägitakse.

Teaduslikel alustel põhinevad seisukohad kinnitavad, et lapseea spordis osalemise programmid peaksid keskenduma mitmekülgsete oskuste arendamisele, suurendades spordis osalemise võimalusi ja minimeerides väljalangemist. See kõik on oluline nii tervise, vigastuste ennetamise kui psühholoogilise arengu ja hilisema aktiivse eluviisi säilitamise seisukohalt, et lapsed treeniksid enne murdeiga erinevatel spordialadel ja saaksid sealt positiivse kogemuse.

Reumafoorumile tulevad arutlema Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur Aave Hannus, reumatoloog Sirje Tarraste Tallinna Lastehaiglast, Haridus- ja Teadusministri nõunik Mihkel Lees ning füsioterapeut Kirsti Pedak Tallinna Ülikooli Looduse- ja Terviseteaduste Instituudist. Arutelu modereerib Tõnis Saag.

Foorum toimub Arvamusfestivali raames.