Uudised / Noortekonkurss ootab 12-19aastaste tervislikke ideid

Noortekonkurss ootab 12-19aastaste tervislikke ideid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26. September 2016

Tervise Arengu Instituut alustab taas projektikonkurssi, kuhu ootab 12-19aastaste noorte ideid tervist edendavateks tegevusteks. Konkursile „Tervist edendava idee projekt“ ehk T.E.I.P on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks. 

Projekt peab puudutama mõnda tervisega seotud valdkonda või tervisliku keskkonna loomist: vaimse tervise edendamine, stressi vähendamine, sport ja liikumine, toitumine, alkoholi, tubaka või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest loobumine jms. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ellu viima. 

Laekunud projektidest valib žürii välja kuus parimat, millest igaüks saab elluviimiseks kuni 640 eurot. Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinna. 

Projekte hinnatakse kahes vanuserühmas: nooremad kui 8. klass (k.a.) ja vanemad kui 9. klass (k.a). Hindamisel jälgib žürii pakutava idee uudsust ja omapära, mõju tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolu ja sisukust, projekti jätkusuutlikkust ning haaratava sihtgrupi suurust.

Eelmisel aastal tõi konkurss Tervise Arengu Instituuti 64 projekti. Projekte iseloomustas mitmekülgsus ning see, et paljudes projektides olid samaaegselt hõlmatud mitmed tervisevaldkonnad. Esile võib tuua, et mitmetes projektides kaasasid noored oma tegevustesse nii oma nooremaid koolikaaslasi kui terveid kogukondi.

Projektitaotlus ning kontakt tööde saatmiseks asuvad veebiaadressil www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP. Samast leiab ka varasemate aastate võidutööd.

Projektide esitamise tähtaeg on 7. oktoober, parimad projektid valib žürii välja 7. novembriks.

Lisainfo: Lembi Posti, Tervise Arengu Instituudi spetsialist, lembi.posti@tai.ee, 659 3977;