Uudised / Kampaania "Elus juhtub" pakub head nõu lapsevanemale

Kampaania "Elus juhtub" pakub head nõu lapsevanemale

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06. September 2016

Tervise Arengu Instituudi vastalanud kampaania "Elus juhtub" aitab arendada vanemlikke oskusi probleemsetes olukordades toimetulekuks ning laste keerulistele küsimustele vastamiseks.

Olulisimaks kampaania osaks on kümme õppevideot, mis näitavad laste vaatenurka erinevatele küsimustele. Ligikaudu 3-minutilistes videotes arutlevad lapsed oma pere tegemiste üle, kuidas nende kodus ühed või teised küsimused lahendatud on, mida nad enda ja oma vanemate suhetest arvavad ning kuidas nende meelest vanemad mingites olukordades võiksid käituda. Lõpukaadrites ilmuvad teema kokkuvõttena ka praktilised nõuanded lapsevanemale. Eesti ja vene keelseid õppefilme saab vaadata tarkvanem.ee keskkonnas ning samal ajal töötab seal ka e-nõuandla, kus Tervise Arengu Instituudi eksperdid vastavad saabunud lastekasvatusteemalistele küsimustele. Kampaania keskendub 5-12 aastaste laste vanematele.

„Iga lapse arengus on oluline roll vanematel. On teada, et vanemate kasvatuspraktika, seda eriti lapse varases eas, mõjutab lapse tulevikku rohkem kui jõukus, klassikuuluvus, haridus või mis tahes muu sotsiaalne faktor," ütles Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik.

Vaatamata sellele, et laste arv on viimasel ajal vähenenud, suureneb nende laste hulk, kes vajavad abi. Käitumisprobleemid, sh tähelepanuhäired, hüperaktiivsus ja agressiivne käitumine on laste ja noorte seas üha sagedasemad. Käitumishäired omakorda toovad kaasa mahajäämuse koolis, depressiivsuse, tubaka, alkoholi ja narkootikumide varajase proovimise ning kuritarvitamise, samuti teised riskikäitumised. Tihti viivad need edasi ka tõsisemate probleemideni, nagu näiteks koolist väljalangemine, erinevad sõltuvused, töötus ja kuritegevus.

Kasvandiku sõnul on väga oluline pakkuda lapsele selgete piiride ja reeglitega turvalist ning hoolivat kasvukeskkonda, see toetab lapse arengut parimal võimalikul viisil. 

Kuna probleemid kanduvad sageli põlvkonnast põlvkonda edasi, jäävad ebaturvalises ja toetuseta kodus kasvanud lapsed suure tõenäosusega hätta ka oma lastele hea kasvukeskkonna loomisel. Seda saab aga vanemlike oskuste arendamisega muuta.

Lisaks kampaaniale leiab tarkvanem.ee lehelt ka infot vanemakoolituse programmist „Imelised aastad" (http://tarkvanem.ee/koolitused/), mille eesmärk on aidata lapsevanematel paremini toime tulla ja ennetada laste käitumisprobleeme.

Kampaaniat ja vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitusi rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programmist „Riskilapsed ja -noored".