Uudised / Justiitsministeerium avaldas laste seksuaalkäitumise murebaromeetri

Justiitsministeerium avaldas murebaromeetri, mille järgi saab igaüks hinnata, kas lapse või teismelise seksuaalkäitumine on tema arengule vastav või peaks oleme tähelepanelik ja last aitama.

Baromeeter on tehtud n.ö fooritulede põhimõttel, kus roheline tuli tähendab eakohast käitumist, kollane sümboliseerib olukorda, kus peaks olema tähelepanelik ning punane on juba selge ohumärk.

Murebaromeetri üldine eesmärk on ennetada laste seksuaalset väärkohtlemist ja kuritarvitamist, sh teiste laste ja teismeliste poolt.

„Meie soov on eelkõige ennetada seda, et lapsed ei käituks teisi kahjustavalt, aga ka see, et vanemad või muud lapsele lähedal seisvad inimesed ei reageeriks üle, kui laps käitub oma arengule vastavalt, kuna teatud seksuaalsuse väljendamine on omane juba varases eas lastele. Samas teatud osa baromeetris toodud käitumismustrite puhul võib olla ka laps ise väärkoheldud, mis samuti vajaks mõistlikku ja vastutustundlikku reageerimist,“ selgitas justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Brit Tammiste.

Murebaromeeter on leitav kriminaalpoliitika veebilehel. Justiitsministeeriumi Facebooki lehel ja Youtube kanalis on kättesaadav ka murebaromeetrit tutvustav video, kus psühhoterapeut Lemme Haldre räägib sellest, milline on mingis vanuses lapse eakohane käitumine ja millal peaks sekkuma.

Paberkujul juhist on jagatud erinevatele enda töös lastega kokku puutuvatele spetsialistidele (sh psühholoogidele, sotsiaal- ja haridustöötajatele) ja plaanitakse jagada koolides, kuid see on hea abivahend ka lapsevanematele. Baromeetri kasutamiseks on toimunud 2 koolitust. Kokku on praeguseks koolitatud ca 250 spetsialisti.

Koolitusi viisid läbi Taani JanusKeskuse psühholoogid ja koolitused korraldati koostöös Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse ning justiitsministeeriumiga.