Uudised / Oodatakse Euroopa tervisedendaja kutse taotlusi

Eesti Tervisedenduse Ühing (ETÜ) annab teada, et kuni 15.11.2016 võetakse vastu dokumente Euroopa tervisedendaja (EurHP) kutse taotlemiseks .

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. Avaldus vabas vormis
  2. Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
  3. Haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
  4. Täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
  5. Curriculum vitae
  6. Tervisedenduse alane viimase 5 aasta töö eneseanalüüs kutsestandardite alusel. Hindamisstandardi lisa: Eneseanalüüsi vorm
  7. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (ETÜ liikmetele. Akrediteerimise maksumus esmakordsel taotlemisel 60 eurot, mis kanda Eesti
  8. Tervisedenduse Ühingu arvelduskontole EE422200001120212667

Avaldusi ja taotlemise dokumendid esitada elektrooniliselt aadressil kutseandmine@gmail.com. Täiendav info: anu.kasmel@gmail.com.