Uudised / Kampaania kutsub vanemaid kaitsma oma lapsi alkoholi eest

Kampaania kutsub vanemaid kaitsma oma lapsi alkoholi eest

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 11. Oktoober 2016

Tervise Arengu Instituudi vastalanud kampaania „Aitäh, ema! Aitäh, isa!“ tuletab lastevanematele meelde, et kui laps enne täisealiseks saamist alkoholi ei tarvita, aitab see noore alkoholitarvitamise algust edasi lükata või tulevast alkoholi tarvitamist vähendada.

Kampaania on eelkõige suunatud 10-12-aastaste laste vanematele. Selles vanuses hakkavad noortel tekkima esimesed kokkupuuted alkoholiga.

„Laste alkoholitarvitamine ei ole paratamatu," selgitab Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Triin Sokk. „Lapsevanemad saavad laste alkoholitarvitamist ära hoida kõige paremini siis, kui nad seavad selged piirid, et nende peres enne täiskasvanuks saamist alkoholi ei jooda."

Sokk nendib, et kahjuks on alaealiste alkoholitarvitamine väga levinud ja isegi kui seda ei peeta õigeks, siis enamik vanemaid lepib sellega.

„Erinevates riikides tehtud uuringutega aga on veenvalt tõestatud, et alkoholi keelamine alaealistele ja kontroll selle kokkuleppe täitmise üle lükkab laste alkoholitarvitamist edasi ning isegi kui nad tarvitavad, siis teevad seda väiksemas koguses ja harvem," selgitas ta. „Need lapsed, kellele kodus alkoholi pakutakse, joovad ka väljaspool kodu rohkem." Vanemspetsialist lisas, et selgete piiride kehtestamine alkoholi osas vähendab laste alkoholitarvitamist ka nendes peredes, kus vanemad ise rohkem alkoholi tarvitavad.

Noore organismi kasvamist ja arenemist silmas pidades peaks alkoholi proovimine ja tarvitamine algama võimalikult hilja. Mida varem noor alkoholi tarvitama hakkab, seda suurem on kahju tema füüsilisele ja vaimsele tervisele ning mõju edasisele elule. Alkohol pidurdab eesmise ajukoore arengut ja võib selles põhjustada püsivaid muutusi. Vanuses 12–25 on eesmise ajukoore areng kõige kiirem ja alkoholitarvitamine selles vanuses vähendab tõenäosust, et eesmise ajukoore võimekus areneb täielikult välja. Samas määrab just eesmise ajukoore areng, kui hästi suudetakse teha elus iseseisvaid otsuseid ja mil määral suudetakse neid täide viia. Seega on selle aju osa areng kõige otsesemas seoses lapse toimetuleku ja edukusega edasises elus.

Sarnaselt Eesti elanikkonnaga üldiselt, on ka noorte seas alkoholitarvitamine langeva trendiga. Samas on Eesti võrdluses teiste Euroopa ja Põhja-Ameerika riikidega endiselt esireas alkoholi varajase proovimise ja purju joomise poolest. Keskmiselt proovitakse alkoholi esimest korda 12,4 aasta vanuses. 11-aastaselt on alkoholi proovinud juba iga neljas noor ning 15-aastasena juba enamik noortest. Reegel on, et pärast proovimist jõutakse üsna kiiresti regulaarsema alkoholitarvitamise juurde.

Kampaania kanaliteks on televisioon, raadio, välimeedia ja internet. Veebilehelt tarkvanem.ee leiab vanemlikke oskusi arendavad õppevideod, informatiivsed videod alkoholi mõjust aju arengule ning alkoholiteemaliste artiklite sarja, mis kõik toetavad lapsevanemaid piiride seadmisel ja probleemide mõistmisel.

Tarkvanem.ee lehel on kampaania ajal ka e-nõuandla, kus Tervise Arengu Instituudi eksperdid vastavad saabunud küsimustele alkoholi ja lastekasvatamise teemal.

Kampaania on osa Tervise Arengu Instituudi vanemluse suunalistest tegevustest.