Uudised / Eestis on üle 23 000 tervishoiutöötaja

Eestis on üle 23 000 tervishoiutöötaja

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19. Oktoober 2016

Tervise Arengu Instituudi statistika näitab, et 2015. aasta novembris töötas Eestis 23 086 tervishoiutöötajat. Kõige enam on nende hulgas õdesid, kes moodustavad kõigist töötajatest kolmandiku. Järgmisel kohal asuvad arstid ja arst-residendid. Neid on viiendik kõigist tervishoiutöötajatest. Hooldustöötajate osatähtsus jääb veidi alla 16 protsendi ning hambaarste ja hambaarst-residente on viis protsenti.

Tuhande elaniku kohta töötab Eestis kolm arsti ja kuus õde. Need näitajad on püsinud aastatel 2013-2015 samal tasemel. Arstide arv tuhande elaniku kohta on sarnane Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikide keskmise tulemusega, kuid õdede arv jääb sellele alla. 2013. aastal oli OECD 34 riigi keskmine üheksa õde tuhande elaniku kohta.

Töötavate isikute arv kasvas 2015. aastal võrreldes aasta varasema novembrikuuga neli protsenti. Täidetud ametikohtade arv, mis näitab töökohtade arvu taandatuna 40-tunnisele töönädalale, kasvas ühe protsendi võrra. Erinevus töötajate arvu ja täidetud ametikohtade arvu vahel tähendab seda, et töölepingus määratud koormus varieerub ja paljud inimesed töötavad osalise koormusega.

Töötavate arstide arv on võrreldes 2014. aastaga kasvanud viie protsendi võrra, kuid nende täistööajale taandatud ametikohtade arv vähenes 0,5 protsenti. Õdede arvus toimus viie protsendiline tõus ning õdede ametikohti oli tervishoiuteenuseid osutanud asutustes üks protsent rohkem võrreldes 2014. aastaga.

Aastate 2013-2015 jooksul on õdede ja arstide suhe püsinud samal tasemel – keskmiselt 1,7 õde ühe töötava arsti kohta. Kõige enam on 2015. aasta jooksul tervishoiuteenust osutavates asutustes kasvanud psühholoogide ja sotsiaaltöötajate arv.

Detailsemad andmed töötajate soo, vanuse ja erialade kohta avaldab Tervise Arengu Instituut 16. novembril.

Täna avaldatud andmed leiab Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasist.