Uudised / Tervishoiukulude osatähtsus SKP-st kasvas 6,5 protsendini

Tervishoiukulude osatähtsus SKP-st kasvas 6,5 protsendini

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27. Oktoober 2016

Eesti tervishoiukulud olid 2015. aasta kokkuvõtete alusel 1,321 miljardit eurot. Võrreldes aasta varasemaga on tervishoiukulud jooksevhindades suurenenud 8 protsenti. Kuna SKP (sisemajanduse koguprodukti) juurdekasv - 2,5 protsenti - oli tervishoiukuludega võrreldes madalam, siis tõusis tervishoiukulude osatähtsus SKP-st 2015. aastal 6,5 protsendini. 2014. aastal oli see näitaja 6,2 protsenti.

Keskvalitsuse kaudu rahastamine suurenes protsentuaalselt võrreldes 2014. aastaga 12 protsenti, leibkondade omaosalus suurenes 8,2 ja Haigekassa kaudu rahastamine 6,6 protsenti. Absoluutarvudes kasvas avaliku sektori kaudu rahastamine 75 miljonit eurot, selles Eesti Haigekassa osa oli 53 miljonit. Leibkondade panus suurenes 23 miljoni euro ulatuses.
Püsivhindades viiteaasta 2010 suhtes oli tervishoiukulude kasv 1,4 protsenti, mis näitab, et ülejäänud osa juurdekasvust oli hindade tõusust.

Tervishoiukulude arvestus toimub rahvusvahelise OECD-WHO-Eurostati metoodika SHA 2011 järgi ja arvesse lähevad kulutused, mille esmane eesmärk on tervis. Tervishoiukulude 2015. aasta tulemusi käsitlev analüüs valmib Tervise Arengu Instituudil aasta lõpuks ja avaldatakse 30. detsembril. Aasta lõpus avaldab Statistikaamet veel mitmed makromajandusnäitajad (nt riigi valitsemissektori kulud), mida kasutatakse riigi tervishoiukulude täpsustamisel. SHA 2011 metoodika järgi esitatakse tervishoiukulude summad ilma kapitalikuludeta, lisatabelid kapitalikuludest avaldatakse detsembris.

Tervishoiukulude andmed on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja uuringute andmebaasis.