Uudised / Rahandusministeerium teeb ettepaneku ühtlustada tubaka ja alternatiivsete tubakatoo...

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega korrastatakse tubakatoodete turgu ja ühtlustatakse alates 2018. aastast tubaka ning alternatiivsete tubakatoodete (sh e-sigarettide) aktsiisimäärad.

Eelnõu peamised ettepanekud seonduvad alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäära ühtlustamisega tavaliste tubakatoodete kõrval. Sellised tooted on alternatiiviks tavalistele sigarettidele ning ei pruugi olla tervisele ohutud. Ettepanekute eesmärk on rahva tervise kaitse ja konkurentsi tagamine tubakaturul. Sarnase otsuse on juba teinud Läti, Soome ja mitmed teised Euroopa riigid.

Alternatiivne tubakatoode on seaduse mõttes klassikalistest tubakatoodetest erinev nikotiiniga või nikotiinita toode, mida kasutatakse sarnasel eesmärgil tubakatoodetega - näiteks e-sigarettide täitevedelik, vesipiibutubakat asendavate aurukivide maitsestamiseks kasutatav vedelik, tubaka tahke aseaine (nt aurukivid) ja muud.

Alternatiivsete tubakatoodete, sealhulgas e-sigarettide mõju tervisele alles uuritakse, kuid esialgsed hinnangud annavad põhjust arvata, et need tooted ei ole tervisele ohutud. Selle tõendamiseks oleks vaja jälgida e-sigareti kasutajate tervise muutusi mitmekümne aasta jooksul. Seetõttu on tervise kaitse ning ennetuse seisukohalt otstarbekas alternatiivsed tubakatooted maksustada sarnaselt traditsiooniliste tubakatoodetega.

Alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäär on eelnõu kohaselt 0,2 eurot tubakavedeliku milliliitri kohta või 0,2 eurot milligrammi kohta, kui toode on geeljas. Tubaka tahke aseaine, nt aurukivide, aktsiisimäär on sarnane suitsetamistubaka aktsiisimääraga, mis on 76,84 eurot kilogrammi kohta. Euroopa Liidu liikmesriikide seas maksustatakse e-vedelikke näiteks Itaalias, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias ja Lätis. Viimases on aktsiisimäär diferentseeritud ja maksimaalne määr on Eestis kavandatavast määrast ca 0,1 eurot madalam. Soome ja Ungari alustavad maksustamisega järgmisel aastal. Soome kavandab aktsiisimäära 3 eurot 10 milliliitri kohta. Tarbijale, kes kasutab näiteks 10 milliliitrit tubakavedelikku nädalas, tähendab see lisakulu kuni ca 2,4 eurot nädalas.

Lisaks tõstetakse eelnõuga sigarite ja sigarillode aktsiisimäära läbi kahekomponendise aktsiisimäära kehtestamise. Alates 2018. aastast on sigarite ja sigarillode aktsiisimäär 151 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta ja 10% nende maksimaalsest jaehinnast.

Eelnõu väljatöötamine on ette nähtud valitsuse tööplaanis ning selle mõju maksulaekumistele on 2018. aastal ligikaudu 1,2 miljonit eurot.

Eelnõu saadeti tutvumiseks ministeeriumidele ja turuosalistele, kelle ettepanekuid ootab rahandusministeerium kuni 22. novembrini.