Uudised / Antibiootikuminädal kutsub vähendama antibiootikumide tarbimist

14.-20. novembrini tähistatakse ülemaailmset antibiootikuminädalat, mis kutsub üles vastutustundlikkusele antibiootikumide tarvitamisel. Antibiootikumide liigse või vale kasutamise tõttu levivat mikroobide antibiootikumiresistentsust (AMR) hinnatakse maailmas üheks suuremaks ohuks inimeste ja loomade tervisele.

"Antibiootikumide liigse või väärkasutamise tagajärjel üha enam leviv mikroobide resistentsus on kujunemas üheks kõige suuremaks globaalseks ohuks inimeste tervisele. See on mitmetahuline probleem, mille ohjamine nõuab tervishoiu, veterinaaria ja keskkonnakaitse valdkondade vahelist koostööd,“ ütles Terviseameti peadirektor Tiiu Aro. „Seepärast tähistatakse Euroopas juba üheksandat aastat antibiootikumiteadlikkuse nädalat, mis juhib inimeste tähelepanu võimalustele, mida igaüks meist saaks teha resistentsusohu vähendamiseks.“

2015. aastal Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ning Maailma Loomaterviseorganisatsiooni (OIE) koostöös välja töötatud ülemaailmses AMR-i vähendamise tegevuskavas seatakse eesmärgiks, et kõik antibiootikumiresistentsuse vähendamisele suunatud tegevused lähtuksid põhimõttest "Üks tervis", mis hõlmab nii meditsiini-, veterinaaria, põllumajandus-, loomakasvatus- kui keskkonnavaldkondi.

„Lisaks antibiootikumidele, mida kasutatakse inimmeditsiinis, on oluline antibiootikumiresistentsuse tekkimist ja levikut vältida ka loomakasvatussektoris. Kuigi veterinaarravimitena kasutavate antibiootikumide müüginumbrid on looma kohta Eestis Euroopa riikide võrdluses õnneks seni veel väiksed, peame juba täna astuma samme, et antibiootikumide kasutamine oleks veelgi sihipärasem,“ ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. „Loomakasvatuses saab antibiootikumide kasutamist vähendada ennekõike bioohutusnõudeid ning farmihügieeni häid tavasid järgides loomahaigusi ennetades. Nii nagu inimeste ravimisel tuleb ka veterinaarias kasutada antibiootikume üksnes arsti ettekirjutusel ning pidada kinni määratud ravidoosidest ja ravikestusest.“

Maaeluministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud veterinaaria valdkonda hõlmav "Mikroobide resistentsuse vähendamise tegevuskava aastateks 2016–2020", mis seab eesmärgiks tagada antimikroobsete ainete vastutustundlik kasutamine põllumajandus- ja lemmikloomadel.

Ülemaailmset antibiootikuminädalat tähistatakse WHO, FAO ja OIE koostöös. Esmakordselt tähistati ülemaailmset antibiootikuminädalat 2015. aastal. Eestis on Terviseameti eestvedamisel tähistatud antibiootikumipäeva 18. novembril alates 2008. aastast.

Vaata lisaks: Kuidas antibiootikumiresistentsus levib?