Uudised / Avaldatud on aastate 2009–2015 Eesti tervishoiukulude analüüs

Avaldatud on aastate 2009–2015 Eesti tervishoiukulude analüüs

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 30. Detsember 2016

Tervise Arengu Instituudil valmis analüüs „Eesti tervishoiukulud 2015“, mis kirjeldab aastate 2009–2015 tervishoiukulusid ja nende muutusi. Analüüs on rohkete joonistega ning sellest leiab ka valiku võrdlusi teiste Euroopa Liidu riikidega.

Ajavahemikul 2009–2015 kasvasid tervishoiukulud jooksevhindades 397 miljonit eurot, sellest 98 miljonit 2015. aastal. Perioodile on olnud iseloomulik rahastamise stabiilsus ja vähesed muutused.

Aastate 2009–2015 keskmine tervishoiukulude juurdekasv oli 6 protsenti aastas, püsivhindades 1,6 protsenti aastas.

Tervishoiukulud ühe inimese kohta olid 2015. aastal 1006 eurot, millest avaliku sektori osa moodustas 761 eurot ja leibkondade osa 229 eurot. Leibkondade kulude kolm suuremat kuluartiklit olid hambaravi, retseptiravimid ja käsimüügiravimid. Need kokku moodustavad kaks kolmandikku inimeste kuludest tervishoiule. Aastate 2009–2015 jooksul on leibkondade kulutustes ravimite ja meditsiinitoodete osa vähenenud 55 protsendilt 46 protsendini ning suurenenud raviteenuste osa. Kõige kiiremini on kasvanud õendusabi ja hambaravi kulud. 

Tervishoiukulude statistika 200–2015 on avaldatud instituudi tervisestatistika ja uuringute andmebaasis ning analüüs uuringute andmebaasis.