Uudised / „Lapse küsitlemise käsiraamat“ aitab lapsega keerukatel teemadel vestelda

„Lapse küsitlemise käsiraamat“ on mõeldud kõigile lastega kokku puutuvatele spetsialistidele, kellel on vaja lastega keerukatel teemadel vestelda. Raamat aitab paremini mõista lapse vajadusi ja väljendusviise, mõeldes eelkõige lapse turvalisusele.

Raamatu abil on võimalik saada juurde või kinnistada koolitustel omandatud teadmisi lapse psühholoogiast, arengust ning viisidest, kuidas sõltuvalt eesmärgist ning vajadusest lapsega vestelda. Raamat ei asenda, küll aga toetab spetsialistide erinevatel koolitustel omandatut ning innustab otsima täiendavaid teadmisi, saama paremaks lapse õiguste tagajaks. Raamatu autorid on Anneli Liivamägi-Hitrov ja Kristjan Kask.

„Erinevate riigiasutuste ühiseks prioriteediks on juba aastaid olnud lastevastaste kuritegude tõhus menetlemine. Laste turvalisuse tagamiseks ja selleks, et nad ei tunneks kokkupuutel õiguskaitseasutustega enda uuesti ohvrikslangemist, on väga oluline, et lastega kokku puutuvad spetsialistid oleksid professionaalsed ja läheneksid laste muredele delikaatselt,“ kommenteeris justiitsminister Urmas Reinsalu.

Lapsesõbralikkust mõjutavad mitmed erinevad tegurid: täiskasvanute keelekasutus, keskkond ja ruum, kohal viibivad inimesed ja nende välimus, juhtumi olemus, traumeeriva kogemuse meenutamine, korduvad ülekuulamised, lapse erivajadused. „Me saame pidevalt ja veel rohkem teha selleks, et laste kohtlemine õiguskaitse-, tervise- või sotsiaalvaldkonnas oleks lapsesõbralikum – et lapsed tunneksid ennast turvaliselt,“ lisas Reinsalu.

Raamat on valminud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi koostöös. Tegemist on täiendatud väljaandega 2012. aastal koostatud raamatule. Varasemalt oli raamat kättesaadav vaid kohtunikele, kuid nüüd kõigile huvilistele. Esmakordselt on raamat ka trükitud ja kriminaalpoliitika veebist kättesaadav.