Uudised / Tunnustuse said tegusamad alkoholikahjude vähendajad

Tervisedendajate riikliku tunnustamisega soovitakse esile tõsta rahvastiku tervise arendamisse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi. Sel aastal tunnustati tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid.

„Tänaseks on arusaam sellest, et ühiskond peab astuma samme tervema alkoholikultuuri poole, üldlevinud. See ei ole juhtunud niisama, vaid ikka meie süsteemse teavitustöö ja ühiste jõupingutuste tulemusena,“ märkis tunnustusi jaganud tervise- ja tööminister Ossinovski. „Tugevam alkoholipoliitika ei ole keelu, vaid vabaduspoliitika. Me tahame anda inimesele rohkem vabadust alkoholi tarbimisel. Vabadust otsustada ilma pealetükkiva reklaamita ja osta toiduaineid alkoholiga kokku puutumata. Tegelikku vabadust tarbimisel, vabana alkoholisõltuvusest.“

Sotsiaalministeerium alustas tervisedendajate riikliku tunnustamisega 2012. aastal. Igal aastal valib ministeerium ühe prioriteetse teema, mis edastatakse maavalitsustele. Seejärel saavad kõik maavalitsused esitada tunnustamiseks oma maakonna kandidaadi. Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste või kohalike omavalitsuste spetsialistidega. Esitada võib kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Vastavalt eelmise aasta prioriteetsele teemale tunnustati tänavu tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid.

„Tegusaim alkoholikahjude vähendaja paikkonnas“ tunnustuse said:

Harjumaa – Riina Raudne, Terve Eesti Sihtasutuse asutaja
2010. aastal sai Terve Eesti SA uueks oluliseks teemaks alkoholi liigtarbimine ja alates 2014. aastast keskendub sihtasutus alkoholisõltumatusele. Riina Raudne on algatanud sotsiaalse liikumise „Joome poole vähem!“. Lisaks on sihtasutus loonud rakenduse „Teomeeter“, mis mõõdab alkoholiga seonduvalt väikeste tegude suurt mõju. Muuhulgas pakutakse koolitusi-vestlusringe erinevatele sihtrühmadele alkoholisõltumatuse ja huvikaitse teemadel.

Hiiumaa – Ingrid Purge, MTÜ Samaaria Eesti Misjon Hiiumaa Turvakodu pikaaegne juht
Ingrid Purge on pikaaegne turvakodu juht ja väärtuslik koostööpartner Eesti Töötukassale. Ta on aidanud paljusid alkoholiprobleemidega inimesi tagasi tööturule ning olnud sõltlastele toeks. Samuti on ta algatanud Hiiumaal laiapõhjalise alkoholiteemalise diskussiooni.

Ida-Virumaa – Avo Kiir, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õpetaja
Avo Kiir on kauaaegne Ida-Virumaa tervisenõukogu liige, kes on aidanud kaasa elanike terviseteadlikkuse tõstmisele ning terviseprojektide elluviimisele. Oma igapäevatööga aitab ta inimestel vabaneda pahedest ning ennetada ebatervislike harjumuste väljakujunemist.

Jõgevamaa – Elmo Krumm, Pisisaare Spordikeskuse juhataja
Elmo Krumm on aidanud kaasa sellele, et Jõgevamaa inimestel oleks head võimalused oma tervist toetada ja liikumisharrastusega tegeleda. Ta on oma maakonna noortele eeskujuks, suunates neid liikuma ning meelemürkidest hoiduma.

Järvamaa – Olesya Zdobnykh, nõustaja
Olesya Zdobnykh on aidanud paljusid alkoholi- ja narkootikumisõltuvuse küüsis olevaid inimesi, olles eeskuju ja nõustaja. Ta on innovaatiline ja ettevõtlik inimene, kes haarab igast võimalusest, et sõltlasi aidata ning alkoholi kuritarvitamist ennetada.

Läänemaa – Varje Ojala-Toos, Lihula vallavanem
Varje Ojala-Toos on paljude maakondlike algatuste eestvedaja ning inimene, kes käivitab protsesse ja tõmbab oma tegevusega kaasa ka teisi. Ta on väsimatu valla elu- ja ettevõtluskeskkonna parandaja.

Lääne-Virumaa – Annela Floren, PPA Ida Prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik
Annela Floren on oma kodumaakonna tervisenõukogu aktiivne liige. Ta koolitab aastas sadu õpilasi ja täiskasvanuid alkoholi liigtarvitamise teemadel, nõustab noortelaagreid ja aitab juhtida maakonnaüleseid ohutuspäevi.

Põlvamaa – Katrin Satsi, PPA Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem
Katrin Satsi on aastaid tegelenud noorte riskikäitumise ennetamisega, tehes teavitustööd nii laste kui ka lapsevanemate hulgas. Koostöös teiste valdkondade esindajatega viib ta läbi loenguid ja seminare koolitundides, ohutuspäevadel ning noortelaagrites. Sellega suurendab ta ühiskonnaliikmete teadmisi alkoholi ja narkootikumide kahjulikkusest.

Pärnumaa – Toomas Kask, Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse projektijuht
Toomas Kask on pühendunud laste vaimsele tervisele – tema eestvedamisel loodi maakonna keskusesse regionaalne laste ja noorte vaimse tervise keskus. Keskuse loomine on oluliselt parandanud vaimse tervise teenuste kättesaadavust regioonis ja suurendanud koostööd erinevate lastega tegelevate spetsialistide vahel.

Raplamaa – Elari Hiis, Käru vallavanem, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees
Elari Hiis on poliitik, kes seisab oma maakonna inimeste tervise eest. Ta toetab tervisedenduse projekte ning toob omavalitsuste liidu juhatuse liikmena vallavanemate lauale rahvatervise valdkonnas olulisi teemasid. Ta on maakonna tervisenõukogu esimees ja turvalisuse nõukogu liige.

Saaremaa – Anu Vares, Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik
Anu Vares on Tervistedendavate Linnade Võrgustiku juhatuse liige ja aktiivne rahvatervise edendaja. Tema eestvedamisel on edukalt käivitunud Kuressaare linna kohaliku alkoholipoliitika projekt, mille eesmärk on vähendada alkoholi kättesaadavust ning alaealiste alkoholitarvitamist ja sellega seotud kahjusid.

Tartumaa – Peeter Rehema, PPA Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse vanemspetsialist
Peeter Rehema olnud mitme alkoholikahjude vähendamisega seotud projekti eestvedaja. Nende hulgas on projekt, millega tõsteti noorte teadlikkust alkoholi tarvitamise võimalikest tagajärgedest. Ta on olnud ka nõustamisprogrammi „Korralik juht“ programmijuht, mille eesmärk on suunata õigele teele inimesi, kes on mingil põhjusel joobeseisundis rooli keerama läinud.

Valgamaa – Tatjana Laadi, perearst
Tatjana Laadi on Sangaste valla armastatud perearst, Sangaste valla volikogu liige ja sotsiaalkomisjoni juht. Ta on teinud palju tööd selle nimel, et Valgamaa elanike tervis ja elukvaliteet paraneksid. Tatjana Laadi eestvedamisel tehtud algatustel ja ennetustegevustel on olnud oluline mõju turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna arendamisele ning tervislike eluviiside kujundamisele Sangaste vallas ja Valgamaal.

Viljandimaa – Kaspar Taimsoo, sportlane
Kaspar Taimsoo käib esinemas noortele suunatud üritustel, lasteaedades ja koolides, et jagada sõnumeid tervisliku eluviisi harrastamise võimalustest. Ta jagab noortele nõuandeid selle kohta, kuidas ennast kehtestada, kuidas teha tervisele paremaid valikuid ning veeta vaba aega põnevalt ja alkoholivabalt.

Võrumaa – Elar Sarik, PPA Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik
Elar Sarik tegeleb alkoholi liigtarvitamise ennetamisega nii tööl kui ka omaalgatuslikult. Ta on juhtinud alkoholi testostude reide, millega vähendatakse alkoholi kättesaadavust alaealistele. Tema tegevuse fookuseks on olnud just noored ning nende alkoholitarvitamise vähendamine.