Uudised / Viiendik patsientidest tarvitab alkoholi üle madala riski piiri

Alates augustist on 11 perearstikeskust hinnanud programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames 1270 inimese alkoholitarvitamise riskitaset ja viinud läbi lühikese nõustamise alkoholitarvitamise teemadel 206 inimesega.

Perearstid ja pereõed hindasid oma nimistutes olevate patsientide alkoholitarvitamise riskitaset AUDIT testiga. Madala riskiga tasemel tarvitas alkoholi 82% inimestest. 14% tarvitas alkoholi tervist ohustaval tasemel ja 2% tervist kahjustaval tasemel. 2% protsendil on võimalik alkoholisõltuvus.

„Perearstide ja pereõdede tagasiside kohaselt võiks alkoholiteema tõstatamine olla üldarstiabis rutiinne tegevus ning AUDITi tegemine on selleks hea võimalus. Testi tegemine ei võta palju aega ja see paneb inimest mõtlema, kui palju tema alkoholi tarvitab. Enamasti ei pane inimesed pahaks, kui tervishoiutöötaja küsib alkoholi tarvitamise kohta. Kui alkoholi tarvitamine on seotud terviseprobleemidega, on inimesed üldjuhul valmis ka oma tarvitamisharjumusi muutma,“ ütles Tervise Arengu Instituudi (TAI) vanemspetsialist Liina Üksik.

Üle Eesti osutab 11 perearstikeskust alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVALi) teenust, mille eesmärk on ennetada ja vähendada alkoholi liigtarvitamist ja sellest tulenevaid kahjusid.

Perearstid ja pereõed hindavad teenuse osutamise raames nimistutes olevate patsientide alkoholitarvitamise riskitaset ja vestlevad vajadusel patsientidega alkoholi liigtarvitamise vähendamise teemal.

ALVALi teenust osutavad Perearst Marje Vann OÜ, OÜ Ülikooli Perearstikeskus, OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus, OÜ Perearst Piret Tammist, OÜ Linnamõisa Perearstikeskus, FIE Tereza Maskina, OÜ Märjamaa Perearstikeskus, OÜ Järveotsa Perearstikeskus, OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst, FIE Ülle Trumm ja Medicum Perearstikeskus AS.

Kui AUDITi tulemus on kõrge, siis võib see viidata võimalikule alkoholisõltuvusele. Sel juhul pakutakse patsiendile võimalust minna alkoholitarvitamise häire raviteenuse pakkuja juurde. Ravi teenust pakuvad hetkel viis haiglat: Lõuna-Eesti Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Viljandi Haigla.

TAI plaanib kuulutada 16. märtsil välja riigihanke, millega otsitakse juurde ALVALi teenuse osutajaid. Eesmärk on teenuseosutajate ringi oluliselt laiendada, et teenus oleks kättesaadav mitmetes piirkondades üle Eesti.

Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenust rahastab Euroopa Sotsiaalfond toetuse andmise tingimuste „Kainem ja tervem Eesti“ raames. Rohkem infot leiab aadressil: www.terviseinfo.ee/kte.