Uudised / Tervise Arengu Instituut alustab esmakordset täiskasvanute seksuaalkäitumise uuring...

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumise uuringut, mis oma sisult ja temaatika käsitlemise mahult on Eestis täiesti esmakordne. Varasemalt on keskendutud rohkem seksuaaltervise teistele tahkudele, näiteks reproduktiivtervisele ja pere loomisele, kuid seksuaalkäitumist ei ole varem nii põhjalikult uuritud.


Uuringu eesmärk on saada ülevaade täiskasvanute seksuaalkäitumisest ja teguritest, mis seda mõjutavad. Samuti uurib Tervise Arengu Instituut, milline on inimeste rahulolu oma seksuaaltervisega, kuidas see on seotud muu tervisega ning millised on teadmised ja hoiakud sel teemal.

„Seksuaalkäitumine on osa meie üldisest tervisest, kuid sellele tervisetahule on vähe tähelepanu pööratud. Kohati on tegemist ka tabuteemaga ning me teame sellest liiga vähe. Seksuaaltervis on seotud seksuaalsusega ning mõjutab inimese heaolu igas vanuses, ega puuduta ainult noori või seksuaalselt aktiivseid inimesi,“ selgitas uuringu koordinaator Liilia Lõhmus.

Lõhmus lisas, et mida rohkem inimesi uuringus osaleb, seda täpsema ja parema ülevaate saame Eesti elanike seksuaaltervisest ning seda asjakohasemad on hinnangud ja ettepanekud seksuaaltervisega seotud valdkondade tegevuste planeerimisel.

Kirjaliku kutse uuringus osaleda saab kokku 6500 inimest vanuses 18–79 aastat. Osalejate andmed on saadud juhuvaliku teel rahvastikuregistrist. Uuring on anonüümne ning küsimustikule saab vastata nii elektroonselt kui paberil ning nii eesti, vene kui inglise keeles.

„Kui saate kutse uuringus osalemiseks, siis kindlasti vastake ka küsimustikule, sest igaühe panus on oluline,“ rõhutas Lõhmus.

Uuringu tulemused avaldab Tervise Arengu Instituut 2018. aastal.