Uudised / Eesti on teinud olulise languse tuberkuloosi haigestumises, kuid on endiselt ohumaa

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni värske raport toob Eesti esile kui riigi, kus perioodil 2006–2015 on tuberkuloosi haigestumine kõige enam langenud - 8,2 protsenti aastas. Euroopa regiooni riikide seas oleme sellega neljandal kohal Aserbaidžaani (-14,4%), Makedoonia (-9.2%) ja Türkmenistani (-8.8%) järel. Euroopa Liidu riikides registreeriti 2015. aastal kokku 60 195 tuberkuloosijuhtu, kuid kogu Euroopa regioonis (siia hulka kuuluvad ka endised Nõukogude Liidu vabariigid) 323 000 uut juhtu. Eestis oli 2015. aastal 100 000 inimese kohta 16,5 tuberkuloosijuhtu, Euroopas Liidus keskmiselt 11,7. Sellega oleme Euroopa regioonis jätkuvalt 18 kõige kõrgema haigestumusega riigi seas.

Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepa sõnul registreeriti esialgsetel andmetel Eestis eelmisel aastal 190 tuberkuloosijuhtu. „Neist 166 olid esmakordsed haigestumised, 21 retsidiivid ehk uus haigestumine neil, kes olid varem tuberkuloosi põdenud ja sellest paranenud ning kolm olid muud korduvravi juhud,“ lisas Viiklepp. Aasta varem ehk 2015 oli uusi haigusjuhte 217. Mullu Eestis tuberkuloosi haigestunutest kolmveerand olid mehed. Haigestujate keskmine vanus oli 52,4 aastat, noorim haigestuja oli 4-aastane ja vanim 96-aastane. Tuberkuloosi esines võrdselt nii töötavate inimeste, töötute, kui vanadus- või töövõimetuspensionäride seas.

Tuberkuloosiregistri juhataja rõhutas, et nii Eesti kui muu Euroopa suurimaks probleemiks on ravimresistentsete tuberkuloosijuhtude (M/XDR-TB) levik, kuna selliste haigusvormide ravi on pikem, kulukam ja vähem edukas kui tavatuberkuloosi ravi. Ravimresistentseid tuberkuloosivorme registreeriti 2015. aastal Euroopa Liidu riikides 4,1 protsenti kõigist registreeritud tuberkuloosijuhtudest. Kõrgeimad osakaalud olid Balti riikides - Eestis, Lätis ja Leedus, kus see oli üle 10 protsendi. Mullu registreeriti Eestis kokku 24 ravimresistentset tuberkuloosijuhtu, 17 neist olid uued juhud.

„Tuberkuloos on õhu teel piisknakkusena inimeselt inimesele leviv nakkushaigus ning kahjuks levivad õhu teel ja üle riigipiiride ka ravimresistentsed haigusvormid,“ lisas Piret Viiklepp. „30 protsenti Euroopa Liidu riikides registreeritud tuberkuloosi haigestunud inimestest olid sündinud väljaspool Euroopa Liitu, sh nii Ida-Euroopas, Aafrikas kui Aasias.“

Täna tähistatakse kogu maailmas Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel tuberkuloosipäeva. Sel päeval 1882. aastal teatas Saksa mikrobioloog ja epidemioloog Robert Koch avalikkusele tuberkuloositekitaja Mycobacterium tuberculosis’e avastamisest.

Värskeim info ja ülevaated tuberkuloosist Euroopas, sh Eestis: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/Pages/Annual-epidemiological-report-for-2015.aspx ja http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1663