Uudised / Vabariiklik olümpiaad toob kokku parimad inimeseõpetuse ainetundjad noored üle Eest...

26. aprillil saavad Tallinnas kokku 80 õpilast üle Eesti, kes näitasid oma piirkonnas väga häid inimeseõpetuse teadmisi. Kokku osales inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorudes sel aastal 1204 õpilast 5.-8. klassidest, mis on 200 noort rohkem kui kuus aastat tagasi, mil toimus esimene Inimeseõpetuse Ühingu poolt korraldatud vabariiklik ainevõistlus. Olümpiaadi tuleb avama tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Sel aastal on lisaks Tervise Arengu Instituudile olümpiaadi partneriteks ka Maanteeamet ja Tervishoiumuuseum. Uued partnerid annavad õpilastele võimaluse lahendada uusi praktilisi ülesandeid nii liiklusest kui tervislikust eluviisist.

Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse liige ja olümpiaadi žürii esimees Margit Kagadze sõnul edendab sellise olümpiaadi korraldamine erinevate oskuste ja pädevuste õpetamist koolis, näiteks võib tuua suhtlemisoskuse, sotsiaalse pädevuse ja enesemääramisoskuse õpetamist.

Olümpiaad koosneb nii individuaal- kui grupitööst, õpilased panevad oma teadmised proovile näiteks tervisliku toitumise, esmaabi, kehalise aktiivsuse, murdeea muutuste, ohutu liiklemise ja probleemide eduka lahendamise küsimustes. Seniste olümpiaadide tagasiside on näidanud, et õpilastele on eriliselt meeldinud just olümpiaadi grupitöö osa, kus lisaks ülesannete lahendamisele saab arendada ka oma meeskonnatöö oskusi.

Aineolümpiaadi korraldab Inimeseõpetuse Ühing koostöös Tervise Arengu Instituudi, Maanteeameti, Eesti Tervishoiumuuseumi ja Tartu Ülikooli Teaduskooliga. Olümpiaadi toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub Tallinnas, Tervise Arengu Instituudi ruumides (Hiiu 42) 26. aprillil kell 12.00–16.00.

Inimeseõpetuse Ühing (IÜ) on mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab inimeseõpetuse õpetajaid ja arendajaid. IÜ igapäevane töö tähendab infovahetust, koostööd haridusorganisatsioonidega, õppematerjalide loomist ja kaasalöömist õppekavaarenduses. IÜ loodi 2003. aastal ning tänaseks on seal liikmeid üle Eesti.

Inimeseõpetuse olümpiaadi vabariikliku lõppvooru tulemused avaldatakse 12. mail Tartu Ülikooli Teaduskooli veebilehel.