Uudised / Eestis viiakse läbi puudega last kasvatavate perede toimetuleku uuring

Tänasest hakkab Turu-uuringute AS läbi viima küsitlust, millega soovitakse saada üle-eestiline ülevaade puudega last kasvatavate perede toimetulekust ja probleemkohtadest. Muu hulgas kaardistatakse perede vajadused toetustele ja teenustele.

„Puudega lapse kasvatamine on perele arvestatav lisakoormus nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka psühholoogiliselt,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Põhjalik ülevaade annab meile paremad võimalused kavandada nii riiklikult kui ka omavalitsuste kaudu meetmeid, mis vastaksid puuetega laste vajadustele ning toetaksid perede toimetulekut.“

Turu-uuringute AS pöördub enam kui 1600 pere poole palvega vastata ankeetküsitlusele veebis või silmast silma intervjuus. „Ootame aktiivset küsitlusele vastamist, sest puuetega laste perede abil saame kavandada edasisi meetmeid ja poliitikaid, mis vastaksid paremini nende ootustele ja vajadustele,“ ütles minister Iva.

1. jaanuari 2017 seisuga kasvab Eestis enam kui 12 000 puudega last, kellest 732 on sügava puudega, 7164 raske puudega ja 5000 keskmise puudega.

Tegemist on kordusuuringuga, mille tulemused avalikustatakse 2018. aasta esimesel poolel.