Uudised / Uuring: Prostitutsiooni kaasatud naised kannatavad vägivalla ja vaimsete probleemid...

Eestis elavad prostitutsiooni kaasatud naised kannatavad keskmisest naisest enam vägivalla ja vaimse tervise probleemide käes, selgus Tervise Arengu instituudi (TAI) uuringust.

Prostitutsiooni kaasatud naiste terviseuuringus osales 151 naist Tallinnast, Jõhvist ja Tartust. Uuringu vastutava uurija, TAI nooremteaduri Liis Lemsalu sõnul on küsitluses osalenud naiste olukord halb.

„Vaimse tervise probleeme esineb prostitutsiooni kaasatud naiste seas oluliselt enam kui keskmisel Eesti naisel – pooltel on olnud depressioon, enam kui kolmandikul ärevushäired, viiendik on proovinud endalt elu võtta. Veerand vastanutest on elu jooksul narkootikume süstinud,“ ütles Lemsalu. „Enamik on elu jooksul kokku puutunud ka vägivallaga – ligikaudu 60% vaimse, 60% kehalise ning 50% seksuaalse vägivalla erinevate vormidega.“

Uuringus osalejaid testiti ka seksuaalsel teel levivate infektsioonide suhtes ning leiti, et 13% olid nakatunud HIV-ga, 5%-l oli klamüdioos. 22%-l leiti C-hepatiidi antikehad. Ehkki kondoomi kasutamise tase on väga kõrge (97% vastanutest kasutas viimase vahekorra ajal kondoomi), teeb Lemsalu sõnul murelikuks, et suurel osal prostitutsiooni kaasatutest on viimase kümne seksiostja seas olnud vähemalt üks mees, kes ei soovinud seksuaalvahekorra ajal kondoomi kasutada. 13%-l juhtudest oli naine sellega ka nõustus.

„Arvestades, et nii uuringus osalenud naiste kui ka nende seksuaalpartnerite seas on palju narkootikume süstivaid inimesi, on kondoomi kasutamine HIVi seksuaalsel teel leviku ennetamiseks ülioluline,“ ütles Lemsalu.

Uuringus osalenud naiste keskmine vanus oli 38,2 eluaastat, 76% uuritavatest olid venelased ja 17% eestlased. 35% uuringus osalenutest olid põhiharidusega, 52% keskharidusega. Prostitutsiooniga alustatakse keskmiselt 26aastaselt, 81%-l on lapsi.

Prostitutsiooni kaasatute sihtrühma suuruse hindamiseks ei ole Eestis uuringuid tehtud, kuid politsei ja sihtrühmaga tegelevate MTÜ-de ekspertarvamuse kohaselt on prostitutsiooni kaasatud naiste arv ca 700 – 1000 inimest, mis on mitmeid kordi vähem 2006. aastal hinnatud arvust (1000 – 4200).

Tervise Arengu Instituut rahastab Rahvastiku tervise arengukava raames prostitutsiooni kaasatutele sotsiaalset, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist, samuti süstlavahetust ja kondoomide jagamist MTÜ Eluliin kaudu ning seksuaalsel teel levivate nakkuste tasuta diagnoosimist ja ravi OÜ-s Seksuaalatervise Kliinikus.

Loe uuringu raportit siit