Uudised / Keskmine oodatav eluiga on 77,8 eluaastat

Keskmine oodatav eluiga on 77,8 eluaastat

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 13. September 2017

Oodatav eluiga sünnimomendil oli eelmisel aastal Eestis 77,8 eluaastat. Seejuures meestel oli see oluliselt madalam kui naistel – vaid 73,2 aastat. Naiste oodatav eluiga oli 81,9 aastat, selgub äsja avaldatud Statistikaameti andmetest.

Sellest tervena elatud eluaastaid oli meestel 54,2 ja naistel 58,7. See tähendab, et mehed elavad Eestis keskmisest elueast 19 aastat pikaajaliste tervisest tingitud tegevuspiirangutega, naised koguni 23,2 aastat.

Võrreldes 2004. aastaga tõusis 2016. aastal oodatav eluiga sünnimomendil keskmiselt 5,4 ja tervena elatud eluaastad 4,8 aasta võrra.

Tegemist ei ole siiski ennustusega, mis ütleks, kui kaua kellelgi täpselt veel elada jäi ja kui kaua elatakse tervena, vaid statistiliste näitajatega, mida tuleb vaadata pigem trendina, kuna rahvastikuprotsessid võtavad aega.

Lisaks Statistikaameti andmebaasile on oodatava eluea ja tervena elatud aastate andmed 2016. aasta kohta lisatud ka TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi, teema "Rahvastikunäitajad" alla: http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/01Rahvastik