Uudised / Alustas neljas lend ennetusprogrammi VEPA õpetajaid

Alustas neljas lend ennetusprogrammi VEPA õpetajaid

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 15. November 2017

Tänavu alustas tööd juba neljas lend maailma üheks paremaks ennetusprogrammiks hinnatud VEPA Käitumisoskuste Mängu õpetajaid. Tervise Arengu Instituut (TAI) ootab programmiga liituma uusi koole.

VEPA metoodika elemendid lihtsustavad õpetaja tööd ja parendavad õpilaste igapäevaelu. Programmi vahetu eesmärk on õpilaste enesekontrolli suurendamine ning positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine. Metoodika sobib kasutamiseks igas vanuses õpilastega, kõige enam toetab see aga algklassi õpilasi, kuna aitab kooliga kohaneda ja õppida oma käitumist kontrollima. 

TAI projektijuhi Kai Kladorfi sõnul on metoodika vastu huvi suur ja tänaseks on VEPA programmiga liitunud enam kui 80 kooli ja 180 õpetajat. Metoodikat rakendavates klassides õpib enam kui 3500 õpilast. „ Oleme seadnud eesmärgi, et 2021. aastaks jõuaksime eesti- ja venekeelse VEPA metoodikaga vähemalt 200 algklassini ja 4000 õpilaseni, see eesmärk on juba käega katsutav ja suure tõenäosusega ka ületatav,“ ütles Klandorf. 

Pea 90% VEPA metoodikat kasutanud õpetajatest soovitaksid seda ka teistele õpetajatele. „Ilmselt on see ka üks põhjus, miks metoodika on kiiresti levinud,“ nentis Klandorf. „Alanud õppeaastal liitus programmiga rekordarv õpetajad – üle 90, kes kõik on tänaseks välja koolitatud ja valmis metoodikat rakendama.“ 

Õpetajate baaskoolitus koosneb kahest koolituspäevast, mille vahel on ligi kuuajane paus, mil õpetaja saab juba esimesi metoodika elemente katsetada. Uuesti kohtuvad õpetajad kolmandal koolituspäeval veebruaris, mil jagatakse seniseid rakenduskogemusi ja leitakse ühiselt lahendusi ettetulnud küsimustele. Seega ei jää VEPA õpetaja pärast baaskoolitust üksinda, vaid teda toetavad nii teised rakendavad õpetajad kui ka päris oma mentor, kes teda regulaarselt külastab ja metoodika kasutusele võtmisel toetab. 

VEPA metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. Tulemused näitavad, et metoodika mõjul vähenevad õpilaste käitumisprobleemid, sh aktiivsus- ja tähelepanuhäireid ning vägivaldne ja agressiivne käitumine; see-eest paranevad õpiedukus ja prosotsiaalne käitumine (st hoolimine teiste inimeste tunnetest, oma asjade jagamine, abivalmidus, lahkus jms) ning sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus, eneseregulatsioon). Nii tõuseb õpilaste kohanemisvõime ja nad oskavad erinevates olukordades paremini toime tulla. 

VEPA programmiga on oodatud liituma kõik koolid üle Eesti. Täpsem info liitumise kohta on programmi kodulehel www.terviseinfo.ee/vepa.

Eestis on VEPA metoodika kasutusel alates 2014. aastast. Metoodika on Eesti oludele kohandatud ja kättesaadav nii eesti kui vene keeles kõikides Eesti maakondades.  

Programmi viiakse ellu Siseministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.