Uudised / Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 4. detsember

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 04. detsember 2017.a (kuni kella 23.59-ni).

Kutse andmise kord ja maksumused on kinnitatud Tervishoiu Kutsenõukogu 21. novembri 2017 otsusega. Järgmine kutse andmise voor kuulutatakse välja 2018. aasta kevadel.

Taotlemise ja taastõendamise eeltingimusi vaata siit.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, s.h eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale). Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Igat kutse taotlejat hindavad 3 tervisedenduse valdkonna eksperti. Kutse taotlejatele antakse tagasiside dokumentide kättesaamise kohta ning dokumentide (eneseanalüüsi) alusel hindamise etapi järgselt. Esmastaotleja, vajadusel ka taastõendaja vestluste ajad täpsustame pärast seda, kui dokumentide alusel on hindamise I etapp läbi viidud (jaanuaris 2018).

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed:

Soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.
Paberkandjal: tähitud postiga või käest-kätte, Sirje Vaask nimele, Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, kuni 4. detsembril kella 17.00-ni.

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, s.h taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine. Samas on kättesaadavad ka avalduse ja eneseanalüüsi vormid.

Info saamise võimalus (kohtumine eelneval kokkuleppel) kutse taotlejatele on 30. novembril ja 01. detsembril (Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29) või muul kokkulepitud moel.