Uudised / Valitsusele esitatav riiklik HIV tegevuskava seab eesmärgiks HIV juhtude vähendamis...

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi ohvrite mälestuspäeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks.

„AIDSi ohvrite mälestuspäev annab võimaluse teadvustada HIV epideemiat kui probleemi, mis vajab ühiskonnas laiemat kaasamõtlemist ja tähelepanu – Eesti on Euroopas kõige kõrgema HIV levimusega riik,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Ühtlasi esitan just täna valitsusele uue HIV tegevuskava aastateks 2017-2025, milles seame ambitsioonika eesmärgi vähendada 2025. aastaks uute HIV juhtude võrreldes praegusega enam kui kaks korda,“ lisas minister.

Eestis on uusi HIV juhtusid 100 000 elaniku kohta 17, millega oleme Euroopa Liidus esikohal. 2016. aastal oli uusi juhtusid kokku 230. HIV tegevuskava eesmärk on viia uute juhtude arv Euroopa Liidu keskmisele tasemele ehk alla 100 juhu aastas. Tegevustes on kavas lähtuda ÜRO ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seatud nn 90-90-90 eesmärkidest: 90% HIVi nakatunutest on teadlikud oma nakkusest, 90% HIVi diagnoosiga inimestest saab ravi ja 90% ravi saajatest on viiruskoormus alla määratava taseme. Valitsus hakkab uut tegevuskava arutama detsembris.

Sotsiaalministeerium on viimasel paaril aastal astunud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski eestvedamisel HIVi leviku peatamiseks otsustavaid samme ning HIV tegevuskava on järgmine oluline samm selles reas. 2016. aastal eraldati HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenustele täiendavalt 600 000 eurot ning 2017. aasta aprillis suurendati HIVi ennetuse rahastamist veel 500 000 euro võrra.

Selle rahaga on laiendatud HIV-positiivsetele ja narkosõltlastele suunatud ravi ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust: alustatud on integreeritud ARV ja opioidsõltuvuse asendusravi pakkumist Ida-Virumaal, laiendatud statsionaarse sõltuvusravi võimalusi, samuti on parandatud HIV-positiivsetele suunatud juhtumikorraldusteenuse kättesaadavust. Lisaks on Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi toel väljatöötamisel HIV ravijuhend. Aprillis valitsuse heakskiidu saanud riigieelarvestrateegia aastateks 2018-2021 näeb ette 5 miljonit eurot lisaks ka HIV/AIDS ravimitele.

„HIV levik sai alguse süstivate narkomaanide ringis, kuid aasta-aastalt on kasvanud HIVi nakatumine sugulisel teel ja vanemate inimeste seas ning kujutab seetõttu üha suuremat ohtu rahvatervisele laiemalt,“ ütles Ossinovski. „Samas teame, et meditsiiniliselt on võimalik HIVi levik peatada, kuna uued ravimid võimaldavad raviskeemi korrektsel järgimisel suruda viiruse alla niivõrd, et HIV enam ei levi. Seepärast peame pingutama, et üha rohkem inimesi jõuaksid testima, saaksid oma haigusest teadlikuks ning jõuaksid ravile.“

Kokku on epideemia algusest saadik Eestis HIV diagnoosi saanud 9492 inimest, kellest AIDS on diagnoositud 2017. aasta novembri seisuga 512 inimesel. 2017. aastal on oktoobri seisuga HIV diagnoosi saanud 193 inimest. Arstide hinnangul ei ole kuni 25% HIV nakkuse kandjatest oma diagnoosist teadlikud.

1. detsembril on iga-aastane üleilmne AIDS-i ohvrite mälestuspäev. Võitlust HIV ja AIDSiga sümboliseerib rahvusvaheliselt punane lint. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel kuvatakse tänasel AIDSi ohvrite mälestuspäeval punane lint ministeeriumide ühishoone fassaadile.