Uudised / Minister tänas kahtkümmend seitset tervisedendajat

Minister tänas kahtkümmend seitset tervisedendajat

 • Autor:Sotsiaalministeerium
 • 06. Detsember 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tänas maavalitsustes töötanud ning töötavaid tervisedendajaid panuse eest inimeste tervise edendamisel.

Maavalitsuste tervisedendajad on läbi aastate olnud rahvatervise valdkonna eestvedajateks ja arendajateks maakonnas ning aidanud parandada maakonna elanike heaolu.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on maavalitsuste tervisedendajad olnud Sotsiaalministeeriumile ja Tervise Arengu Instituudile olulisteks partneriteks tervist edendavate tegevuste elluviimisel.

„Eesti vajab tervisedendajad, rahvatervise valdkonna spetsialiste ja ennetusvaldkonna eestvedajaid. Tegemist on sädeinimestega, kes on loonud ning koos hoidnud maakonna tervisedenduse võrgustikke, mille toel on ellu viidud suurel hulgal elanike tervist toetavaid programme ja tegevusi,“ ütles Ossinovski. „Panus, mille on andnud maavalitsuste tervisedendajad, on olnud hindamatu ja jätnud kogukondade arengule oma jälje. Nende järjepideva töö tulemusel on tervisedendus valdkond, mida tuntakse ja teatakse ning mille järele on tekkinud nõudlus. Inimesed oskavad üha enam küsida ning nõuda keskkonda, mis nende tervist ja heaolu toetaks.“

Maavalitsuse tervisedendajad on maakonnas koordineerinud koostööd rahvatervise seisukohast oluliste asutuste ja inimeste vahel, viinud ellu tervist edendavaid tegevusi ning pakkunud maakonna elanikele teavet tervislike eluviiside kohta.

Sotsiaalministeerium ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tänasid järgmisi endisi ja praeguseid maavalitsuste tervisedendajaid:

 • Harju maavalitsus - Kerli Tamm
 • Harju maavalitsus - Nele Kunder
 • Hiiu maavalitsus - Vilma Tikerpuu
 • Hiiu maavalitsus - Aasa Saarna
 • Ida-Viru maavalitsus - Marge Grauberg
 • Ida-Viru maavalitsus - Eha Samra
 • Jõgeva maavalitsus - Eha Anslan
 • Jõgeva maavalitsus - Maiu Veltbach
 • Jõgeva maavalitsus - Kaido Alev
 • Järva maavalitsus - Helle Põllu
 • Järva maavalitsus - Anu Puusepp
 • Lääne maavalitsus - Hele Leek-Ambur
 • Lääne-Viru maavalitsus - Olga Pihlak
 • Lääne-Viru maavalitsus - Kaidy Aljama
 • Põlva maavalitsus - Ene Mattus
 • Põlva maavalitsus - Irena Viitamees
 • Põlva maavalitsus - Kaire Zopp
 • Põlva maavalitsus - Margit Rikka
 • Pärnu maavalitsus - Eha Ristimets
 • Rapla maavalitsus - Ülle Laasner
 • Saare maavalitsus - Imbi Jäe
 • Tartu maavalitsus - Lea Saul
 • Valga maavalitsus - Leili Saluveer
 • Viljandi maavalitsus - Elo Paap
 • Viljandi maavalitsus – Kärt Russak
 • Võru maavalitsus - Mare Udras
 • Võru maavalitsus - Aira Udras

Maavalitsused lõpetavad oma töö 2017. aasta lõpus ning nende ülesanded rahvastiku tervise edendamisel võtavad üle kohalikud omavalitsused, kes peavad valima asutuse, kelle kaudu rahvatervise seaduses sätestatud ülesandeid edaspidi maakonna tasandil täidetakse.