Uudised / Valitsus kiitis heaks tegevuskava HIV epideemia peatamiseks

Valitsus kiitis heaks tegevuskava HIV epideemia peatamiseks

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 22. Detsember 2017

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks, sh vähendada uute HIV nakatumiste arvu enam kui kaks korda.

„Eesti on uute HIV-nakatunute arvu poolest Euroopas esireas ning see nõuab otsustavat tegutsemist. Seame tegevuskavas eesmärgi vähendada 2025. aastaks uute HIV juhtude arvu võrreldes praegusega enam kui kaks korda. See on ambitsioonikas, kuid võimalik. Selleks panustame järgnevatel aastatel täiendavalt nii ennetusse kui HIV testimise ja ravi võimaluste laiendamiseks,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Sotsiaalministeerium on viimasel paaril aastal tõstnud HIV-vastase võitluse fookusesse ning pikaajaline tegevuskava on järgmine oluline samm selles reas,“ lisas minister.

Eestis on uusi HIV juhtusid 100 000 elaniku kohta 17, millega oleme Euroopa Liidus esikohal. 2016. aastal oli uusi juhtusid kokku 230. HIV tegevuskava eesmärk on viia uute juhtude arv Euroopa Liidu keskmisele tasemele ehk alla 100 juhu aastas.

Tegevustes on kavas lähtuda ÜRO ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seatud nn 90-90-90 eesmärkidest: 90% HIVi nakatunutest on teadlikud oma nakkusest, 90% HIVi diagnoosiga inimestest saab ravi ja 90% ravi saajatest on viiruskoormus alla määratava taseme.

„HIV ei ole enam vaid süstivate narkomaanide haigus. Aasta-aastalt on kasvanud HIVi nakatumine sugulisel teel ja vanemate inimeste seas. Probleemiks on ka nende inimeste suur hulk, kes ei ole oma nakatumisest teadlikud,“ ütles Ossinovski. „Uute ravimitega on võimalik HIV sedavõrd alla suruda, et see enam ei levi. Seepärast peame pingutama, et üha rohkem inimesi jõuaksid testima, saaksid oma haigusest teadlikuks ning jõuaksid ravile.“

2017. aastal on oktoobri seisuga Eestis HIV diagnoosi saanud 193 inimest. Arstide hinnangul ei ole kuni 25% HIV nakkuse kandjatest oma diagnoosist teadlikud.

Tegevuskavas keskendutakse neljale peamisele tegevussuunale - HIV testimine, ravi, ennetus ja seire. Tegevuskava hõlmab tegevusi sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi vastutusalas.

Viimasel paaril aastal on suurendatud nii HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenuste, HIVi ennetuse kui ka ravimite rahastamist. 2016. aastal eraldati HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenustele täiendavalt 600 000 eurot ning 2017. aasta aprillis suurendati HIVi ennetuse rahastamist veel 500 000 euro võrra.

Selle rahaga on laiendatud HIV-positiivsetele ja narkosõltlastele suunatud ravi ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust: alustatud on integreeritud ARV ja opioidsõltuvuse asendusravi pakkumist Ida-Virumaal, laiendatud statsionaarse sõltuvusravi võimalusi, samuti on parandatud HIV-positiivsetele suunatud juhtumikorraldusteenuse kättesaadavust. Lisaks on Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi toel väljatöötamisel HIV ravijuhend.

Aprillis valitsuse heakskiidu saanud riigieelarvestrateegia aastateks 2018-2021 näeb ette 5 miljonit eurot lisaks ka HIV/AIDS ravimitele. Kokku eraldatakse HIV ravimitele 2018. aastaks hinnanguliselt 15 miljonit eurot.