Uudised / TAI laiendab sõltuvusprobleemidega alaealiste ravivõimalusi

TAI laiendab sõltuvusprobleemidega alaealiste ravivõimalusi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27. Detsember 2017

Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Ida-Viru Keskhaigla alustasid koostööd sõltuvusprobleemidega noorukite ravi ja rehabilitatsiooni korraldamiseks.

2018. aasta sügisest alustatakse Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise keskuses sõltuvusprobleemidega noorukite nõustamisteenusega, 2019. aastast avatakse ka statsionaarne ravi- ja rehabilitatsioonikeskus kuni 24 voodikohaga. Koostööleping sõlmiti viieks aastaks, teenuste osutamist finantseerib riigieelarvest TAI.

TAI direktori Annika Veimeri sõnul pöörab riik sõltuvusprobleemide ennetamisele ja ravile üha enam tähelepanu. „Laste ja noorte puhul on eriti oluline võimalikult kiire ja kvaliteetse abi tagamine ning Ida-Viru Keskhaigla on selle pakkumiseks meile professionaalne partner, kellel on piirkonna suurima tervishoiuasutusena piisav võimekus,“ ütles Veimer. „2019. aastast jätkame Ida-Virumaal sõltuvusprobleemidega alaealiste nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenusega suuremas mahus kui seni.“

„Koostöös Tervise Arengu Instituudiga saame pakkuda professionaalset toetust sõltuvushäiretega noortele ja nende lähedastele“ kommenteeris lepingu allkirjastamist Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler. „Ida-Virumaal on sõltuvusprobleemid suuremad kui riigi mõnes teises piirkonnas ja vastavalt tuleb sõltuvusprobleemidega noorukite ravisse ja rehabilitatsiooni rohkem panustada.“

15-16 aastaselt on narkootikume tarvitanud juba 38% kooliõpilastest. Täiskasvanud elanikkonnast on vähemalt korra elu jooksul narkootikume tarvitanud ligi viiendik. Eestis on hinnanguliselt 9000 narkootikume süstivat inimest, neist veerand on sellega alustanud varem kui 15 aastaselt.

Praegu osutatakse riigi toel sõltuvusprobleemidega alaealistele järgmisi teenuseid:

Üle-Eesti

  • Ööpäevaringne kohapealne ehk kinnine rehabilitatsiooniteenus, OÜ CORRIGO, Jõhvi. Teenus ei ole ainespetsiifiline, mistõttu sobib erinevate uimastite (alkohol, tubakas, narkootikum) tarvitajatele. Voodikohti on kuni 16. Teenus on patsiendile tasuta. Teenusele saamiseks helistada numbril 53624842

Põhja-Eesti

  • Ööpäevaringne kohapealne (statsionaarne) võõrutusravi alaealistele, SA TALLINNA LASTEHAIGLA, Tallinn. Teenus on patsiendile tasuta. Voodikohti on kuni 4. Teenusele saamiseks helistada 6977352 (registratuur).
  • Grupiteraapia käitumisprobleemidega alaealistele, lastevanemate grupinõustamine, SA TALLINNA LASTEHAIGLA, Tallinn. Teenus on tasuta. Teenusele saamiseks helistada: noorukite nõustamisgrupid tel. 53019099; lastevanemate nõustamisgrupid tel. 6 977 292, 6 977 245, 6977 353. Telefoninõustamine numbril 5294675, E-R kell 13.00-14.00

Ida- ja Lääne-Virumaa

  • Ambulatoorne nõustamisteenus alaealistele ning lastevanematele, OÜ CORRIGO. Psühholoogiline nõustamine. Teenus on tasuta. Teenusele saamiseks helistada 3331115