Uudised / Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab innovaatilistest lahendustest hoolekandes

Pühade eel ilmunud ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumbris (4/2017) analüüsitakse hoolduskoormuse vähendamise võimalusi ja innovaatiliste lahenduste kasutamist hoolekandes. Tutvustatakse uurimistulemusi ja sotsiaaltöö meetodeid.

 • Ajakiri avaldab Anniki Lai koostatud ülevaate Maailmapanga uuringust „Hoolduskoormuse vähendamine Eestis” ja Riigikantselei juures töötanud rakkerühma poliitikasuunistest pikaajalise hoolduse reformimiseks. 
 • Valitsus kiitis heaks esmased abinõud hoolduskoormuse vähendamiseks, mida hakatakse rakendama 2018. aastast. 
 • Eakate tervist ja toimetulekuvõimet aitavad säilitada lõimitud hoolekande- ja tervishoiuteenused. Praxise analüütik Gerli Paat-Ahi tutvustab arendusprojekti SUSTAIN, milles osalevad ka kaks Eesti teenuseosutajat.
 • Õiguskantsleri nõunikud Eva Lillemaa ja Maria Sults selgitavad vabatahtlikkuse põhimõtet üldhooldusteenuse osutamisel.
 • Numbri persooniks on SA Hea Hoog juht Anu Hall, kelle ettevõtmised keskenduvad töötamisvõimaluste loomisele erivajadustega inimestele. Anu arvates peaksid ettevõtlus ja innovatsioon saama sotsiaaltöö loomulikuks osaks.
 • Innovatsioon hoolekandes ei tähenda ainult IT lahenduste kasutuse võtmist, vaid võib avalduda ka inimeste suuremates otsustusvõimalustes või teistest sektoritest ülevõetud lahendustes, kirjutab sotsiaalministeeriumi nõunik Gerli Aavik.
 • Kristiina Tuisk sotsiaalministeeriumist tutvustab Garage48 Heaolutalgute kahes etapis kogutud ideid ning finaalüritusel osalenud projekte.
 • Kai Jürimann tutvustab oma magistritöö tulemusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisest sotsiaaltöös ja selle käigus tekkivatest eetilistest küsimusi.
 • Felika Tuule magistritöö ja artikkel põhineb kolmel jutustusel, mis võimaldasid saada uusi teadmisi sellest, kuidas eakad mehed tõlgendavad oma vananemise kogemust ning mis on mõjutanud nende kohanemist vananemisega.
 • Külli Mäe ja Anna Toots MTÜst Heaolu ja Taastumise Kool tutvustavad personaalsele taastumisele keskenduvat mõtteviisi, mida võetakse aina enam aluseks vaimse tervise valdkonnas.
 • Tallinna koja juht Mihkel Tõkke kirjutab huvikaitsest kui ühest sotsiaaltöö tegemise viisist ja Eesti puuetega inimeste kodade tegevussuunast.
 • Sotsiaaltöö doktorant Karin Streimann (Tervise Arengu Instituut) avab tõenduspõhise praktikaga seotud mõisteid ning kirjeldab lastekaitsetöö näitel, kuidas spetsilist saab oma töös selle põhimõtteid rakendada.
 • Sotsiaalkaitseameti nõunik Kadi Lauri tutvustab lapse heaolu hindamise mudelit, millest on lähtutud detsembris ilmuvas käsiraamatus lastekaitsetöötajatele.
 • Priit Kiilaspä jagab Tartu Linnavalitsuse kogemust tööst pagulastega.
 • Uues rubriigis „Tööalane tugi” on kovisiooni meetodit tutvustav artikkel koolitaja ja superviisor Signe Vessolt.
 • Aktuaalsetest teemadest Saksamaa sotsiaaltöö korralduses, hariduses ja kutsetegevuses annavad ülevaate prof Peter Erath ja lektor Jutta Harrer Eichstätt-Ingolsätti ülikoolist.

Valik ilmunud artikleid