Uudised / Alkoholitarvitamise häire ravi konverents keskendub kaksikdiagnoosiga patsientidele

Täna Tallinnas toimuv alkoholitarvitamise häire ravi konverents keskendub kaksikdiagnoosiga patsientide ravile üld- ja eriarstiabis ning toob Eesti tervishoiu- ja sotsiaaltöötajateni Suurbritannia kogemused.

Tervise Arengu Instituudi eksperdi Jane Alopi sõnul tähendab sõltuvus, et inimene on kaotanud kontrolli kogu oma elu üle ja sageli on sellesse kaosesse kaasa tõmmatud ka tema lähedased. „Ilma spetsialisti abita on keeruline otsustada, millest tuleks alustada, et sellest välja pääseda. Järjest suurem roll on seejuures perearstidel, kes saavad tuvastada alkoholi tarvitamise häire varases etapis ja alustada ka raviga või suunata patsiendi edasi,“ lisas Alop.

Kaksikdiagnoos on kahe või enama psühhiaatrilise haiguse koosesinemine, mis alkoholi tarvitamise häire korral on sagedane seisund. Psüühikahäire võib olla tekkinud enne alkoholi liigtarbimist või tekkida hoopis selle tulemusena. 

„Selliste patsientide arv maailmas järjest kasvab, kuna ühelt poolt suureneb stressist põhjustatud psüühikahäirete arv, eelkõige depressioon, ärevus ja unehäired. Teiselt poolt suureneb ka sõltuvuste arv, kusjuures paljudel juhtudel on sõltuvus saanud alguse sellest, et alkoholiga püütakse leevendada oma ärevust, depressiooni,“ lisas Alop. „Alkoholitarvitamise häire, nagu ka teised sõltuvused, pole ainult meditsiiniline probleem, see puudutab tervet ühiskonda väga mitmel erineval moel – pereelust kuni riigieelarveni.“

Konverentsil käsitletaksegi kaksikdiagnoosiga patsientide ravi nii eriarstiabis ja perearsti juures kui ka õdede rolli selles protsessis. Suurbritannia kogemust tutvustavad dr Duncan Raistrick ja kliiniline psühholoog Gillian Tober Leedsi Ülikoolist ning 20 aastase kogemusega vaimse tervise õde Päivi Salminen. Olukorrast Eestis räägivad teiste hulgas psühhiaatrid Andres Lehtmets ja Ants Kask, perearstid Katrin Martinson, Kadri Suija ja Külvi Peterson, kliiniline neuropsühholoog Maris Kolk, terviseõde Betty-Maria Märk ja viies ravikeskuses töötavad vaimse tervise õed.

Eestis on hinnanguliselt kolmandik täiskasvanutest alkoholi liigtarvitajad. Neist ligikaudu kolmandikul on alkohol juba põhjustanud erinevaid tervisehäireid ja neist omakorda umbes kolmandik on alkoholist sõltuvuses.

Tervise Arengu Instituut koostöös tervishoiuteenuse osutajatega on programmi Kainem ja tervem Eesti raames töötanud välja teenused ja rahastab nende osutamist alkoholitarvitamise häire varajaseks avastamiseks ja raviks. Programmi raames on 2016-2017. aastal koolitatud 540 tervishoiutöötajat, üldarstiabis on sõelutud 4220 inimest ja ravile on pöördunud 2141 patsienti. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Konverentsi kava.