Uudised / Sotsiaalministeerium soovib lihtsustada lapsehoidjatele esitatavaid nõudeid

Sotsiaalministeerium esitas eile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks sotsiaalhoolekande seaduse muutmist puudutava seaduse eelnõu, millega soovitakse muuta lapsehoiuteenuse osutajale kehtestatud haridusnõudeid ning võimaldada kohalikel omavalitsustel määrata hooldaja täiskasvanud inimesele, kes lisaks eestkostele vajab hooldust.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul lubaks haridusnõuete muutmine lapsehoidjana töötada lisaks lapsehoidja kutsetunnistuse omajatele ka inimestel, kes on lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika või lapsehoidja eriala, samuti sotsiaaltööalase haridusega inimestel. Sealjuures hakkab kõigile lapsehoidjatele kehtima esmaabikoolituse nõue. "Tänu seadusemuudatusele saaksid kõik inimesed, kellel on sobivad teadmised laste hoidmise osas, töötada tegevusloaga teenusepakkuja juures lapsehoidjana või ise FIE-na lapsehoiuteenust pakkuda. Usun, et väljapakutud eelnõu muudab inimeste jaoks lapsehoidja leidmise lihtsamaks ja ka lapsehoiuteenust pakkuvate inimeste arv suureneb ," lisas Pevkur.

Teine eelnõuga tehtav muudatus võimaldaks määrata hooldaja täiskasvanud inimesele, kes lisaks eestkostele vajab hooldust. See muudatus avardaks kohalike omavalitsuste hooldamise korraldamise võimalusi. Hooldaja määramine eestkostetavale omavalitsuse poolt võimaldab hooldajale maksta hooldamise eest toetust koos sotsiaalmaksu tasumisega. Sotsiaalmaksu tasumine inimeste eest, kes ei saa hooldamise tõttu töötada, on oluline omavalitsusepoolne tugi hooldajatele. Endiselt jääb omavalitsuste hinnata, milline inimene sobib hooldajaks, millises suuruses maksta hooldajatoetust ja kas eelistada hooldusteenuseid või hooldaja määramist. Nendest omavalitsuste otsustest sõltuvad ka kulutused hooldusele ning hooldajate ja hooldatavate rahulolu.

Sotsiaalministeerium saatis eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile, Siseministeeriumile, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule ning tutvumiseks maavalitsustele, Eesti Lapsehoidjate Kutseliidule, SA-le Kutsekoda, Eesti Laste Hoolekandeasutuste Ühendusele ja Eesti Puuetega Inimeste Kojale.

Ministeerium ootab kooskõlastust eelnõude infosüsteemis EIS märgitud tähtajaks või 10 tööpäeva jooksul peale kirja kättesaamist.

 

Lisainfo:

 • Helena Nõmmik
  Sotsiaalministeerium
  Pressiesindaja
  helena.nommik@sm.ee
  6269 321
  53 304 974