Uudised / Emakakaelavähi ennetamise nädal tuletab meelde varase avastamise olulisust

Algas üle-euroopaline emakakaelavähi ennetamise nädal Eestis, millega Eesti Vähiliit ja Haigekassa juhivad naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele.

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse tagajärjel sureb umbes 70 naist. (Euroopas haigestub emakakaelavähki 60 000 ja sureb 30 000 naist aastas).

Haigestumuse risk on kõrgem 40.-50. eluaastates naistel, kuid haigestuda võivad ka nooremad. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetaval sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas PAP-testi. Uuringutele kutsutakse 30–55-aastased ravikindlustatud naised iga 5 aasta järel.

2018. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1988, 1983, 1978, 1973, 1968 ja 1963.

Uuringul osalemiseks ei pea kutse saamist ära ootama, uuringule võib registreeruda juba täna. Sõeluuringus osalemiseks tuleb helistada teile sobivasse teenust osutavasse tervishoiuasutusse, kus kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Haigekassa lepingupartnerite kontaktid emakakaelavähi sõeluuringu teenuse osas leiate haigekassa kodulehelt. Uuringule minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, kehtiva ravikindlustuse korral tasub uuringu eest haigekassa.

Naistearstid soovitavad emakakaelavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks:

  • regulaarset kontrolli naistearsti, perearsti või ämmaemanda juures
  • emakakaelavähi sõeluuringul osalemist (vajalik ka juhul kui naine on HPV vastu vaktsineeritud)
  • HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastane vaktsineerimist enne suguelu algust.

Kui keegi naistest peaks kahtlema, kas sõeluuringule minna või mitte, siis peaks teadma, et vähi sõeluuringutega saab pahaloomulisi kasvajaid avastada varakult, kasutada tõhusaid ja tervist säästvaid ravimeetodeid ning pikendada tervena elatud elu.

  • Alates sellest aastast saavad end tasuta vaktsineerida HPV vastu kõik 12- kuni 14-aastased tütarlapsed.
  • Tütarlaste vaktsineerimine toimub koolis. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab lapsevanemat ning küsib selleks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat vaktsineerimist.
    Kingi endale kindlustunne, sest emakakaelavähk on ennetatav.

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Sõeluuringute kohta on võimalik infot küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt ja haigekassa infotelefonil 669 6630.

Fakte emakakaelavähi kohta:

  • Iga aasta haigestub üle kogu maailma emakaelavähki umbes 500 000 naist, 250 000 sureb sellesse.
  • Euroopas haigestub emakakaelavähki 60 000 ja sureb 30 000 naist aastas, emakaelavähiga elavaid naisi on Euroopas üle 175 000.
  • Peaaegu iga emakakaelavähi juht oleks ennetatav täiskasvanud naiste sõeluuringutega ja neidude HPV vastase vaktsineerimisega.

Loe lisaks emakakaelavähi kohta Eesti Kolposkoopiaühingu veebilehelt www.emakas.ee ja Eesti Vähiliidu kodulehelt.

Iga-aastaselt jaanuarikuus läbiviidava emakakaelavähi ennetamise nädala eestvedajaks on Euroopa Emakakaelavähi Assotsiatsioon (European Cervical Cancer Association – ECCA, www.ecca.info). ECCA rolliks on tõsta teadlikkust emakakaelavähist ja selle ennetamise viisidest ja aidata kaasa ja toetada organiseeritud rahvastikupõhiste ennetusprogrammide kasutuselevõttu ja rakendamist üle kogu Euroopa.

Lisainfo emakaelavähi ennetamise nädala kohta (ingl. k).
ECCA Facebookis.