Uudised / Statistika. Kümnendik rinnavähijuhtudest avastatakse sõeluuringu käigus

Kümnendik rinnavähi ja ligi viiendik emakakaelavähi juhtudest avastati sõeluuringu käigus, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistikast 2015. aasta kohta.

2015. aastal kutsuti rinnavähi sõeluuringule 71 767 naist, kellest käis aasta jooksul sõeluuringul (mammograafias) 36 452 naist, mis moodustas 50,8% kutsututest. Sõeluuringul osalenud naistest leiti rinnavähk 179 naisel (0,49% sõeluuringul osalenud naistest) ning vähieelsed muutused 12 naisel (0,03% osalenud naistest). Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi 2015. aastal kokku 750 rinnavähi esmasjuhtu (kõik vanusrühmad kokku), nendest juhtudest 10,5% leiti sõeluuringu käigus.

Mammograafia tulemus oli negatiivne 28 189 rinnavähi sõeluuringul osalenud naisel (77,33%) ning lisauuringutele kutsutud naistest oli lõplik sõeluuringu tulemus negatiivne 90-l (0,25%). Osalenud naistest kokku 7 617 juhul (20,9%) oli sõeluuringu tulemus teadmata. Lisauuringu lõplik tulemus ei olnud Tervise infosüsteemi laekunud 364 sõeluuringul osalenud naisel (1%).

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi oli Vähi sõeluuringute registri andmetel 2015. aastal 56 472. Aasta jooksul käis emakakaela vähi sõeluuringul ehk tehti PAP-test 25 906 naisele ehk 45,9%-le kutsutavatest naistest.

Sõeluuringul osalenud naistest leiti sõeluuringu käigus vähk 26 naisel (0,1%) ning vähieelsed muutused 65-l naisel (0,25%). 2015. aasta Eesti vähiregistri andmetel 148-st diagnoositud emakakaelavähi esmasjuhust (kõik vanusrühmad kokku) 17,6% leiti sõeluuringu käigus.

Emakakaelavähi sõeluuringul osalenud 6 394 naisel (24,7%) oli PAP-testi tulemus negatiivne. Kokku 18 810 juhul (72,6%) oli uuringu tulemus teadmata (andmed ei ole infosüsteemi edastatud). Vähikahtluse korral lisauuringutele kutsutud naistest oli lõplik sõeluuringu tulemus negatiivne 121-l (0,47%). Lisauuringu tulemus ei olnud Tervise infosüsteemi laekunud 486-l naisel (1,88%).

Eestis kutsutakse naisi vanuses 50–62 (2018. aastal ka 68- ja 69-aastaseid naisi) rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta järel, juhul kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja nad ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse Eestis 30–55-aastaseid naisi iga viie aasta järel. Sõeluuringule ei kutsuta naisi, kellel on viimase viie aasta jooksul diagnoositud emakakaela-, tupe-, või vulvavähk.

Info sõeluuringul käinutest laekub vähi sõeluuringute registrisse Tervise infosüsteemist ning Haigekassa raviarvetelt. Avastatud pahaloomuliste kasvajate kohta saab register infot linkimiste teel Eesti Vähiregistrist.

Lähemalt saab uurida vähi sõeluuringute registri kokkuvõtteid Tervise Arengu Instituudi kodulehelt tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist.