Uudised / TAI rajab kahjude vähendamise keskuse Lasnamäele moodulhoonesse

TAI rajab kahjude vähendamise keskuse Lasnamäele moodulhoonesse

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 01. Veebruar 2018

Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Lasnamäe linnaosavalitsuse täna hommikul toimunud kohtumisel lepiti kokku, et TAI rajab kahjude vähendamise keskuse Sõjamäe asumisse, kuhu paigaldatakse selleks ajutine moodulhoone.

Konkreetse krundi valimisega linnaosavalitsus ja TAI veel töötavad, pidades läbirääkimisi maavaldajatega. Krundi valiku kriteeriumiteks on, et vahetus läheduses ei oleks lasteasutusi või eluhooneid, samas peab olema tagatud ligipääs nii autoga, jalgsi kui ka ühistranspordiga.

TAI-s läbi viidud riskianalüüs näitas, et Lasnamäel elab või liigub kolmandik Tallinna süstivatest narkomaanidest ehk hinnanguliselt 1800 süstijat. 18% narkosüütegudest või süütegudest, mis toimus narkootikumide korduvtarvitajate poolt, pandi toime Lasnamäe linnaosas.

Riskianalüüsis leiti, et kõige problemaatilisemad on Lasnamäel Seli ja Pae asumid. Loodav ajutine kahjude vähendamise keskus Sõjamäe asumis jääb nende vahele ja katab piirkonna vajadused.

Kahjude vähendamise keskus pakub mitmeid eri tegevusi, mis on suunatud narkootikumide tarvitamisega kaasnevate riskide vähendamisele nii sõltlastele, nende lähedastele kui ka kõigile kodanikele – vahetatakse kasutatud süstlaid puhaste vastu ja hoitakse sellega ära kasutatud süstalde tänavatele sattumise; nõustatakse sõltlasi ja nende lähedasi toimetuleku ja ravivõimaluste suhtes ja motiveeritakse narkootikumidest loobuma, õpetatakse kasutama üledoosi puhul elupäästvat ravimit naloksoon jm.

Kahjude vähendamise keskuse peamine eesmärk on vähendada vere kaudu levivate nakkushaiguste levikut. Sellel aastal on juba leitud 13 uut HIV-nakatunut, neist 6 Tallinnas. 2017. aastal registreeriti Eestis kokku 219 uut HIV-juhtu, neist 94 Tallinnas. Rahvusvahelised uuringud toovad välja (99 linnas läbiviidud analüüs), et linnades, kus pakutakse süstlavahetusteenuseid, väheneb HIV-i nakatumine 19 protsendi võrra aastas. Samas linnades, kus teenust ei ole, tõuseb see 8 protsenti aastas.

Samuti näitavad uuringud, et kahjude vähendamise keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes kahjude vähendamise keskusi ei kasuta. Seega aitavad need keskused narkoprobleemi nii piirkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna leevendada.