Uudised / TAI hakkab uurima täiskasvanud elanike uimastitarvitamist

TAI hakkab uurima täiskasvanud elanike uimastitarvitamist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06. Veebruar 2018

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas uuringut „Eesti täiskasvanud elanike uimastite tarvitamine“, mille raames saadetakse ankeedid koju ja e-mailile 5000-le inimesele vanuses 16-64 üle Eesti.

Uuringu abil soovib TAI saada teavet inimeste suhtumiste ja hoiakute kohta seoses uimastitega ning saada ülevaadet täiskasvanute suitsetamise, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamise või mittetarvitamise kohta. Uuringuga kogutav teave on aluseks Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamisele, haiguste ennetamisele ja tervise arengukavade koostamisele.

„Kui leiate oma postkastist uuringu ankeedi, siis see ei tähenda, nagu peaksime teid tingimata uimastite tarvitajaks. Moodustasime uuringu valimi rahvastikuregistri andmete põhjal ja juhuslikkuse alusel,“ ütles uuringu läbiviija, TAI vanemteadur Sigrid Vorobjov. „Kui olete sattunud nende inimeste hulka, palume teil kindlasti uuringus osaleda ja küsimustiku täita. Seda ka siis, kui te ise ei suitseta ega tarvita alkoholi või muid aineid.“

Küsitlusele vastanute nime ega muid isikuandmeid ei koguta ega avaldata. Uuringu tulemused avaldatakse koondandmetena ja vastanute esitatud andmed on kaitstud vastavalt andmekaitsereeglitele.

Küsimustikku võib täita paberil, internetis või arvutis word`i dokumendina. Samuti internetiaadressil, mis on märgitud valimisse sattunud inimestele saadetud kirja lõpus.

Uuringu tulemused avaldatakse 2019. aasta kevadel.

Viimati uuris TAI Eesti täiskasvanud elannikkonna narkootikumide tarvitamist 2008. aastal „Eesti 2008“ uuringu raames. Üldisemaid küsimusi narkootikumide tarvitamise kohta, nt elu jooksul narkootikumide tarvitamine ja kanepi tarvitamine, on lisatud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu küsimustikku, mida korraldatakse iga kahe aasta järel postiküsitlusena. Uuringute põhjal oli 16−64-aastastest Eesti elanikest tarvitanud mõnda narkootilist ainet elu jooksul 10% 2004. aastal, 13% 2008. aastal ja 15% 2012. aastal.