Uudised / Esialgne statistika näitab alkoholisurmade vähenemist

Esialgne statistika näitab alkoholisurmade vähenemist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27. Veebruar 2018

Esialgne statistika näitab, et 2017. aastal suri Eestis alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 419 inimest. 2016. aastal suri samal põhjusel 465 inimest.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) surma põhjuste registri juhataja Gleb Denissovi sõnul on tegemist alles esialgsete andmetega, kõik andmed ei ole veel laekunud. „Võib siiski üsna kindel olla, et suremus alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigusesse oli mullu väiksem kui aasta varem,“ kinnitas Denissov. Lõplik statistika selgub märtsikuu lõpus.

TAI direktori Annika Veimeri sõnul on alkoholi tarbimine Eestis neljandat aastat langustrendis ja see on hakanud kajastuma ka alkoholi põhjustatud suremuse vähenemises. „See näitab, et oleme õigel teel. Riigi pikaajaline alkoholipoliitika, mis keskendub nii alkoholi kättesaadavuse vähendamisele kui ka tõhusamale ravile ja ennetustööle, hakkab mõju avaldama,“ lausus Veimer. „Siiski tarvitab ligi 90% Eesti inimestest alkoholi. Seejuures umbes kolmandik neist on alkoholi liigtarvitajad, kellest omakorda hinnanguliselt umbes 10 000 naist ja 50 000 meest on alkoholisõltlased.“

Alkoholisurmad on üks oluline indikaator, mis võimaldab meil olukorda aastate lõikes jälgida – alates 2008. aastast oli alkoholi tarvitamisest tingitud haigustesse surnud inimeste arv möödunud aastal seni väikseim (2008. aastal 695). Nendele lisanduvad alkoholi tarvitamise tagajärjel toimuvad õnnetused ja muud alkoholi tarvitamisega seotud otsesed ja kaudsed kahjud.

Riigi alkoholipoliitika, sh ennetustöö ja abivajajatele professionaalse nõustamis- ja raviteenuse pakkumine, aitab vähendada surmasid alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse. Programmi „Kainem ja Tervem Eesti“ raames alustati alkoholi tarvitamise häirega või väljakujunenud sõltuvusega isikutele ravi pakkumist 2016. aasta suvel ning juba 2017.aastal sai ravi 1840 inimest.


Taust:
Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse
2008 – 695
2009 – 514
2010 – 497
2011 – 485
2012 – 503
2013 – 443
2014 – 460
2015 – 495
2016 – 465
2017 (esialgsed) – 419

Allikas: surma põhjuste register