Uudised / Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab muudatustest hoolekandes ja dementsusega inimeste lähe...

Ajakirjal Sotsiaaltöö selle aasta esimene number (1/2018) teeb ülevaate uuest aastast jõustunud muudatustest sotsiaalvaldkonnas, sh asendushoolduses ja toimetulekutoetuse süsteemis. Mitmed artiklid pakuvad mõtteainet hoolekandeteenuste arendajatele: millist toetust vajavad dementsussündroomiga pereliikme eest hoolitsevad omaksed; miks kaasata teenuste arendamisse kliente ja teisi olulisi osapooli; millega peaks arvestama teenuste osutamise tingimuste reguleerimisel? Tutvustatakse värsket uuringut dementsusega inimeste ja omastehooldajate olukorrast.

ST1 2018 esikaasArtiklite tutvustus

 • Teadlased Merle Varik, Kai Saks ja Marju Medar võtavad kokku uurimistulemused dementsusega inimeste ja omastehooldajate olukorra ning vajaduste kohta ja toovad välja olulisemad arendamist vajavad valdkonnad. Loe blogipostitust
 • Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe annab põhjaliku ülevaate muudatustest ning selleks aastaks kavandatud arendustegevustest lastekaitses, ohvriabis, hoolekandes ja sotsiaalkindlustuses, aga ka Sotsiaalkindlustusameti (SKA) uutest ülesannetest sotsiaalvaldkonnas. Lähemalt saab lugeda muudatustest asendushoolduse korralduses ning selle valdkonna koolituste arendamisest Tervise Arengu Instituudi eesvedamisel, samuti SKA tegevustest hoolekandeteenuste kvaliteedi parendamiseks.
 • 2018. aastal jõustunud muudatused toimetulekutoetuse süsteemis toetavad töötamise motivatsiooni. Hede Sinisaar sotsiaalministeeriumist tutvustab muudatuste aluseks olnud analüüsi.
 • Numbri persooniks on sotsiaaltöömagistri haridusega lastepsühhiaater Anne Daniel Karlsen, kes on pühendunud perevägivallas kannatanud laste abistamisele. Loe artiklit
 • Kati Keel kirjutab Euroopa sotsiaalõiguste sambast, Rait Kuuse avab deinstitutsionaliseerimise mõiste tausta (mõlemad autorid sotsiaalministeeriumist).
 • Õiguskantseri nõunik Kristi Ploom võtab vaatluse alla kohalike omavalitsuste määrused, millega reguleeritakse sotsiaalteenuste osutamise tingimusi: milliseid piiranguid on lubatud kehtestada ja milliseid mitte. Loe artiklit
 • Vandeadvokaat Katrin Orav tutvustab Riigikantselei tellimusel advokaadibüroos LEXTAL valminud analüüsi ülalpidamiskohustusest eaka pereliikme seisukohast ja kohalikele omavalitsustele mõeldud juhendit.
 • Riigikontrolli korraldatud auditist selgub, et järjest rohkem omavalitsusi on asunud nõudma seadusjärgsetest ülalpidajatelt välja omavalitsuse eestkostel olevale lapsele elatisraha, nagu seda näeb ette seadus, kirjutab vanemaudiitor Tambet Drell. Loe artiklit
 • Koosloome klientide ja teiste osalistega hoolekandeteenuste arendamisel ja analüüsimisel leiab kasutust järjest enamates valdkondades. Uuringujuht Marko Uibu kirjutab sellest kaitstud töö teenuse arendusprojekti ja SKA ohvriabinõunik Õnne-Liv Valberg naiste tugikeskuste teenuste arendustöörühma näitel.
 • Ka kõige keerulisemate probleemse käitumise juhtumite korral peaks hoolekande- või raviteenus pakkuma inimesele mitte ainult järelevalvet, vaid ka mitmekülgset toetust, ütleb intervjuus Hollandi ekspert ja psühholoog Tom van Son, kes on pikalt töötanud kohtumäärusel osutatavate teenuste süsteemis.
 • Mida annab kutse taotlemine professionaalsele sotsiaaltöötajale ning kuidas käib kutse taotlemine? Mõtteid ja kogemusi jagavad Sole-Riin Sepp Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonist ja värske kutsetunnistuse omanik Marika Laanemäe.
 • Prof Peter Erath’i ja lektor Jutta Harrer’i (Eichstaetti ülikool) artikli teisest osast saab ülevaate sotsiaaltöö meetoditest ja erialastest probleemidest Saksamaal.
 • Sotsiaaltöö üliõpilased Ele-Reet Ehelaid ja Kai Raku võrdlevad juhtumikorralduse põhimõtteid USA ja Eesti dokumentides.
 • Austraalias välja töötatud juhend õpetab, kuidas osutada vaimse tervise esmaabi töökohal.

Sotsiaalvaldkonnas töötavatele ja tulevastele spetsialistidele ning teistele sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika huvilistele suunatud erialast ajakirja Sotsiaaltöö annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Ajakiri ilmub neli korda aastas. Lisainfo: http://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo