Uudised / Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames on alkoholitarvitamise häire ravi saanud ...

Tervise Arengu Instituudi (TAI) programmi „Kainem ja Tervem Eesti“ raames on alates 2016. aasta juulist ravi saanud 2185 alkoholitarvitamise häirega inimest, 2018. aastal on plaanis teenust laiendada ja teenuseosutamise kohti juurde luua.

„Sageli tuleb murda inimestes arusaama, et alkoholitarvitamise häire ravi seisneb ainult joomasööstu katkestamises või ägedate võõrutusnähtude leevendamises,“ ütles TAI mittenakkushaiguste osakonna juhataja Anneli Sammel. „Tegelikkuses aga saab ravi alata siis, kui patsient on saanud kaineks ning tema tervislik seisund lubab tal mõista adekvaatselt oma olukorda, püstitada eesmärke ja planeerida pikaajaliselt tegevusi.“

Ravi meetodiks on tõenduspõhised ja erineva sisuga psühhosotsiaalsed sekkumised vaimse tervise õe, psühholoogi ja psühhiaatriga.

„Ravi eesmärgiks võib olla absoluutse kainuse saavutamine, aga vahel on realistlik eesmärk joodavate alkoholikoguste vähendamine. Ravi on pikaajaline ja tagasilangused on selle häire normaalne osa,“ selgitas Sammel.

Programmi raames osutavad ravi Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lõuna-Eesti Haigla, Viljandi Haigla ja Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikud. Lähikuudel lisandub veel teenuseosutajaid.

Lisaks ravile on programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames koolitatud 641 tervishoiutöötajat, et juurutada alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise meetodit, mille raames sõeluvad perearstid ja -õed AUDIT testi abil patsientide seast välja need, kes võivad vajada alkoholi tarvitamise vähendamiseks nõustamist või muud abi. Programmi raames on sõelutud 4740 inimest, neist pea igal kuuendal tuvastati tervist ohustav või kahjustav alkoholitarvitamine. 644 inimese puhul viidi läbi kohene nõustamine, 44 soovitati pöörduda ravile.

Esialgne statistika näitab, et 2017. aastal suri Eestis alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 419 inimest. 2016. aastal suri samal põhjusel 465 inimest. Programmi „Kainem ja Tervem Eesti“ raames alustati alkoholi tarvitamise häirega või väljakujunenud sõltuvusega isikutele ravi pakkumist 2016. aasta suvel.

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

AUDIT-testi enda alkoholitarbimise hindamiseks ja lisainfot ravivõimaluste kohta leiab veebiehelt alkoinfo.ee