Uudised / Kvaliteediindikaatorite süsteemiga on liitunud 90% Eesti perearstidest

Kvaliteedisüsteemis osalemise populaarsus on aastatega kasvanud, 2010. aastal on sellega liitunud juba 718 perearsti. Lisatasu haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest koefitsiendiga 1,0 saab hinnatud kvaliteediindikaatorite alusel tänavu 182 perearsti ja 99 perearsti koefitsiendiga 0,8. Lisatasu erialase lisapädevuse eest saab 142 perearsti. Kvaliteeditasu makstakse välja alates juulist ühekordse maksena ja kokku on väga hea tulemuse saavutanud perearstil võimalik sel aastal saada lisaks tavapärasele rahastamisele kvaliteeditasu kuni 3719,66 eurot.

Kui algusaegadel täitis kvaliteedimõõdikud igal aastal üha enam perearste, siis viimase kolme aastaga on tulemused stabiliseerunud: 2006. aastal sai haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise eest lisatasu 30, 2007. aastal 175, 2008. aastal 266 ja 2009. aastal 355 perearsti.

“Kvaliteedisüsteem võimaldab perearste sõltuvalt töö tulemuslikkusest diferentseeritult tasustada. Rõõm on näha, et osalejate arv on kasvav ja heade tulemuste saavutamine püsiv “, ütles haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen. „Oleme Perearstide Seltsiga otsustanud, et järgmistel aastatel suuname koostöös tähelepanu just nendele perearstidele, kes on kvaliteedisüsteemiga küll liitunud, kuid indikaatorite punktiskoor madal. Siin on veel arenguruumi“, lisas Mathiesen.

Perearstide kvaliteedisüsteemi arendas haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga ja see rakendati esmakordselt 2006. aastal eesmärgiga parandada haiguste ennetamist ja krooniliste haigustega patsientide jälgimist.

Kvaliteedisüsteem koosneb mitmest mõõdetavate indikaatoritega osast, mida aastate jooksul on edasi arendatud. Ennetustegevuste raames tegeletakse nii vaktsineerimistega kui ka riskirühma inimeste krooniliste haiguste väljakujunemise vältimisega. Krooniliste haiguste osas tegelevad perearstid nii kõrgvererõhutõve, II tüübi suhkurtõve, kilpnäärme talitushäire kui ka müokardiinfarkti läbiteinud patsientidega. Tegevused on suunatud haiguste ägenemiste vältimisele ja tüsistuste ärahoidmisele. Valitud on haigusrühmad, mille mõju elanike tervisele ja suremusele on suurim ning indikaatorid, mille osas on rahvusvaheliselt kinnitatud tõenduspõhisus tegevuste mõjust inimeste tervisele. Lisaks hinnatakse kvaliteedisüsteemis perearstide erialast lisapädevust, nt günekoloogilisi tegevusi ja raseduse jälgimist.

Perearstide kvaliteedisüsteemist ja tulemustest maakondade lõikes saab lugeda lähemalt siit.