Uudised / TAI asub Eestis rakendama ühtset ennetuse õppekava

TAI asub Eestis rakendama ühtset ennetuse õppekava

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 06. Aprill 2018

4. aprillil lõppes 5-päevane pilootkoolitus, mille jooksul anti osalejatele põhjalikud teadmised uimastiennetusest. Tervise Arengu Instituut (TAI) soovib, et ennetusvaldkonnas otsuseid langetavatel inimestel oleks olemas teadmised ennetuse põhimõtetest.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) vanemspetsialisti Karin Streimanni sõnul toimuvad sama sisuga koolitused kokku üheksas Euroopa riigis, misjärel analüüsitakse, milliseid muudatusi koolituse sisus ja ülesehituses on vaja teha. Eestis puudub praegu ühtne arusaam ennetusest ja enamikul juhtudel põhinevad kasutatavad meetodid ja strateegiad intuitsioonil või iseseisval info otsimisel.

„Järgmisel aastal soovime uimastiennetuse koolitust hakata Eestis regulaarsemalt ellu viima. Samuti loodame, et koostöös Eesti ülikoolidega muutub ennetuse põhimõtete õpetamine üheks osaks kõigi inimestega töötavate spetsialistide (nt õpetajad, lastekaitse töötajad, politsei) väljaõppest,“ ütles Streimann. „Koolituse tulemusena on Eesti ennetusvaldkonna koordineerijatel paremad teadmised tõhusatest ja ebatõhusatest ennetustegevustest ning oskused ennetusvaldkonnas huvikaitse elluviimiseks. Seeläbi toetame paremini laste ja noorte arengut.“

Pilootkoolitus toimus üheksas riigis läbiviidava ja Euroopa Komisjoni rahastatud projekti raames. Projekti eesmärk on arendada ja ühtlustada uimastiennetust koordineerivate inimeste teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Projekti raames kohandatakse ja piloteeritakse ennetuse õppekaval (Universal Prevention Curriculum) põhinevat standardset koolitust.

Ennetuse õppekaval põhineva koolituse elluviimine aitab tõsta ennetustegevuste kvaliteeti ja vähendada ebatõhusate ning kahjuliku mõjuga sekkumiste elluviimist Euroopas ja Eestis. Ennetuse õppekava on rahvusvaheliselt tunnustatud, selle kohandamist Euroopasse toetavad rahvusvahelised koostööpartnerid, nt UNODC, EMCDDA, Euroopa Ennetusuuringute Ühing (EUSPR) ja Rahvusvaheline Ühing Uimastiennetuse ja Raviga Tegelevatele Spetsialistidele (ISSUP). Lisainformatsiooni leiab veebilehtedelt http://www.tai.ee/et/instituut/koostooprojektid/upc-adapt ja http://upc-adapt.eu/.