Uudised / Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö 20. aasta juubeli erinumber

Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö 20. aasta juubeli erinumber

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 09. Aprill 2018

Eelmisel aastal sai 20aastaseks Eesti sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ajakiri Sotsiaaltöö. Aastapäeva tähistati seminariga ning nüüd ilmus ka erinumber, milles käsitletakse ajakirja ja sotsiaaltöö ajalugu, aga ka selliseid sotsiaaltöö arengu ja tulevikuga seotud teemasid, nagu sotsiaaltöö korraldus pärast haldusreformi, teenusepakkujate suhted kogukonnaga, sotsiaaltöötaja identiteet ja huvide kaitse.

Vaata numbri sisukorda

Sotsiaaltöö areng ja tulevik

 • Ajakirja juubeliseminaril otsiti vastuseid küsimustele, kuidas jätkata sotsiaaltööga pärast haldusreformi, kuidas luua paremaid suhteid kogukonnaga, kuidas jääda sotsiaaltöötajaks erialadevahelises koostöös, kuidas paremini kaitsta sotsiaaltöötajate huve ja neid toetada. Loe kokkuvõtteid ettepanekutest
 • Ajakirja pikaaegne autor Jüri Kõre (Tartu Ülikool) analüüsib Eesti heaolurežiimi ja hoolekande korraldust ning jõuab järeldusele, et uus sotsiaalhoolekande seadus laiendab õigust hoolekandele kõigile kogukonnaliikmetele.
 • Kolleegiumi liige Zsolt Bugarszki (Tallinna Ülikool) selgitab, mida kujutab endast nähtus „mitte minu tagahoovis” kogukonna arengu seisukohast ja soovitab sellega toimetulekuks õppida tundma avalikkusele iseloomulikke jooni.
 • Kolleegiumi liige Judit Strömpl (Tartu Ülikool) annab ülevaate sotsiaaltöö identiteedi komponentidest, millest üks olulisemaid on tema arvates oskus ehitada sildu eri kallastel olevate inimeste, kogukondade ja organisatsioonide vahel.
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse liige Indrek Rohtla kutsub sotsiaaltöötajaid üheskoos seisma oma kutsealaste huvide eest ja tutvustab seni tehtut.
 • Doktorandid Koidu Saia, Indrek Sooniste ja Kiira Gornischeff mõtisklevad sotsiaaltöö tulevikku üle ning toovad välja mõned olulised tendentsid, mis mõjutavad Eesti sotsiaaltöö arengut.

Sotsiaaltöö ajalugu

 • Kolleegiumi liige Marju Selg tutvustab maailma ühte esimesi sotsiaaltöö ajakirju Fliegende Blätter, mis valgustas diakooniatööd ja sotsiaalprobleeme, ning sotsiaaltöö ühe kuulsama arendaja Mary Richmondi tuntuimat teost „Sotsiaalne diagnoos”, mille ilmumisest on möödunud 100 aastat.

Ajakirja juubel

 • Ajakiri Sotsiaaltöö kutsuti ellu 1997. aastal, et toetada sotsiaaltöötajate erialast identiteeti, meenutavad ajakirja asutaja Kersti Põldemaa ja esimene toimetaja Aigi Lillep. Loe artiklit
 • Kolleegiumi liige prof. Hans van Ewijk avab ajakirja Sotsiaaltöö olemust teiste maade erialaste ajakirjade taustal, huvitavat võrdlust pakub Gvido Kubulnieksi artikkel Läti sotsiaaltöö ajakirjast.
 • Tutvustame kolleegiumi liikmeid ja ajakirja pikaaegset vastutavat toimetajat Regina Lindu ja nende mõtteid Sotsiaaltöö ajakirjast.

Sotsiaalvaldkonnas töötavatele ja tulevastele spetsialistidele ning teistele sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika huvilistele suunatud erialast ajakirja Sotsiaaltöö annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös sotsiaalministeeriumiga. Ajakiri ilmub neli korda aastas. Lisainfo: http://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo