Uudised / Riik suurendab HIV-ennetuse rahastust ja parandab ravi kättesaadavust

HIV/AIDS-i ennetusse ja narkootiliste ainete tarbimisest põhjustatud kahjude vähendamisse suunatakse alates järgmisest aastast püsivalt 1,5 miljonit eurot rohkem, lepiti kokku eelmisel reedel lõppenud riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel. Rahastuse suurenemisega paraneb mitme teenuse kvaliteet ja kättesaadavus oluliselt.

„HIV nakatunute suur hulk ja opioidsõltuvuse kõrge levimus on kaks meie tõsisemat rahvatervise probleemi, mis nõuavad riigi järjepidevat otsustavat tegutsemist,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Ta tuletas meelde, et narkootikumide tõttu sureb igal aastal rohkem inimesi kui liiklus- ja tuleõnnetustes kokku, samal ajal, kui HIV-epideemia on ammu narkootikumide tarvitajate ringist välja murdnud ning levib nende seas, kel pole narkootikumidega mingit kokkupuudet. „Kummalgi juhul ei räägi me üksnes elu hammasrataste vahele jäänutest – kuigi nii kiputakse arvama –, vaid need epideemiad mõjutavad tavalisi inimesi ja perekondi. Meil tuleb oma rahva tervise kaitseks astuda jõulisi samme,“ selgitas minister rahastuse suurendamise vajadust.

Tänu igal aastal lisanduvale 1,5 miljonile eurole suurendatakse HIV kiirtestimise võimalusi üle Eesti, samuti hakatakse HIV raviteenuseid (integreeritud antiretroviirusravi ja opioidsõltuvuse asendusravi) osutama Ida-Virumaal, kus nende järele on olnud suur vajadus. Lisaks muutuvad kättesaadavamaks nõustamisteenused patsientidele ja nende lähedastele.

„Hiljuti vastu võetud HIV tegevuskavaga aastani 2025 oleme eesmärgiks seadnud uute HIV juhtude arvu vähendamise võrreldes praegusega enam kui kaks korda. See on ambitsioonikas, kuid teostatav. Peame keskenduma ennetusele ja ravile ning ühiskonnana mõistma, et HIV ei ole mõne kitsa riskirühma probleem, vaid tõsine väljakutse kogu ühiskonna jaoks. Selleks panustamegi järgnevatel aastatel täiendavalt nii ennetusse kui HIV-i testimise ja ravi võimaluste laiendamiseks,“ lisas Ossinovski.

Viimasel kolmel aastal on riik oluliselt suurendanud nii HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenuste, HIVi ennetuse kui ka ravimite rahastamist. 2016. aastal eraldati HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenustele täiendavalt 600 000 eurot ning 2017. aasta aprillis suurendati HIVi ennetuse rahastamist veel 500 000 euro võrra. Lisarahaga on laiendatud HIV-positiivsetele ja narkootikumide tarvitajatele suunatud ravi ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust: alustatud on integreeritud ARV ja opioidsõltuvuse asendusravi pakkumist, laiendatud statsionaarse sõltuvusravi võimalusi, samuti on parandatud HIV-positiivsetele suunatud juhtumikorraldusteenuse kättesaadavust. Eelmisel aastal suurendati HIV/AIDSi ravimite eelarvet 10 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni, mis tagab, et ükski nakatunu ei jääks vajalike ravimiteta.

Taustainfo
• Tänavust riigi eelarvestrateegiat ehk RESi tehes lähtutakse valitsuse suurtest eesmärkidest: edendada jätkusuutlikku majanduskasvu, suurendada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust.
• Eelarvestrateegia eesmärk on planeerida tegevusi ja raha pikemaajaliselt, pidades silmas valitsuse prioriteete, tulevikuprognoose ja üleilmseid trende.
• Eelarvestrateegia seob kokku valitsuse suuremad eesmärgid, ministeeriumide plaanid ja tegevused ning nende rahastamise järgmiseks neljaks aastaks.
• Eelarvestrateegia koostatakse igal kevadel. Valitsus kinnitab selle hiljemalt aprilli lõpul ning riigikogu korraliste valimiste aastal ehk ka 2019. aastal hiljemalt mai lõpul.
• Sügisel menetlevad valitsus ja Riigikogu järgmise aasta riigieelarvet, siis selguvad järgmise aasta konkreetsed kulud ja tulud, sealhulgas näiteks eri valdkondade lõplik palgafond.