Uudised / Lastemajast on sel aastal abi saanud 32 last

Lastemajast on sel aastal abi saanud 32 last

  • Autor:Sotsiaalkindlustusamet
  • 25. Aprill 2018

Sotsiaalkindlustusameti lastemajast on sel aastal abi saanud juba 32 seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapse, amet plaanib sel aastal avada keskuse ka Lõuna-Eestis.

Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juhi Anna Frank-Vironi sõnul on keskus tänaseks tegutsenud veidi üle aasta ja see aeg on näidanud, et vajadus sellise teenuse järele on suur.

„Alustasime eelmisel aastal aastase pilootprojektina, mille lõpuks oli selge, et tegemist on väga vajaliku teenusega – aasta jooksul sai meie juurest abi üle saja lapse. Seetõttu on lastemaja sellest aastast juba riiklik teenus ning plaanime sügiseks avada teise keskuse ka Tartus,“ ütles Frank-Viron.

Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla nii mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast kui ka lihtsalt lapse kohatu seksuaalkäitumine, mille puhul inimene soovib kellegagi nõu pidada.

Frank-Viron lisas, et lastemaja täidab olulise tühimiku ka selliste juhtumite puhul, mis politsei pädevusse ei kuulu. „Kui näiteks ebasobiv käitumine leiab aset kahe alaealise vahel, siis ei olegi tegemist kuriteoga ja siin on just lastemaja see koht, kuhu murelik vanem või õpetaja võib nõu ja abi saamiseks pöörduda,“ rääkis Frank-Viron. „Samas teeme politseiga tihedat koostööd, nii et mõnigi algul süütuna tundunud lugu on ka menetlusega lõppenud.“

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Lastemaja võimaldab juhtumitega tegeleda lapsele sobilikus keskkonnas, kaasates töösse kõik olulised võrgustikuliikmed. Lastemajaga saab kontakti helistada lastemaja telefonil 6208358 või lasteabitelefonil 116111, hädajuhtudel tuleb helistada numbril 112. Lastemaja kohta leiab lisainfot ameti kodulehelt.