Uudised / Ilmus inimväärikusele ja sotsiaalsele õiglusele pühendatud ajakirja Sotsiaaltöö num...

Värske Sotsiaaltöö number on suuresti pühendatud sotsiaaltöö põhiväärtustele – inimväärikusele ja sotsiaalsele õiglusele. Numbri külalistoimetaja, Tartu Ülikooli külalisprofessor Hans van Ewijki sõnul on sotsiaaltöötaja suhetes adressaatidega eetilised, esteetilised ja praktilised aspektid tihedalt läbi põimunud. Nii sisaldabki number teoreetiliste artiklite kõrval ka praktilisi artikleid inimõiguste tagamisest ning eri sihtrühmadele mõeldud abivõimalustest.

Numbri sisukord

Artiklid sotsiaaltöö korraldusest ja praktikast

 • Anneli Habicht ja Mihkel Tõkke tutvustavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koostatud variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“.
 • Sotsiaalministeeriumi (SoM) tellimusel valminud uuringust selgus, et puuetega laste arv on kasvanud, vanemate hinnangul kasutavad nad teenuseid rohkem, kuid kasvanud on ka katmata vajadus, vahendab analüütik Mari Sarv. Loe artiklit
 • Elise Nikonov (SoM), Egle Välba ja Kadi Lauri (Sotsiaalkindlustusamet, SKA) selgitavad, kuidas on korraldatud abivajava ja/või õigusrikkumise toime pannud lapse suunamine sotsiaalse rehabilitatsiooni, kinnise lasteasutuse või mitmedimensioonilise pereteraapia teenusele ning mida kujutab endast lepitusteenus. Loe artiklit
 • Väärikast elust hooldekodus jagab mõtteid Hiiu valla Tohvri hooldekeskuse juht Elge Härma, nõuetest teenusele kirjutab Kersti Lõhmus (SKA)
 • Arengutest erihoolekandes ja kaheksas omavalitsuses katsetatud isikukesksest mudelist kirjutavad Maarja Krais-Leosk (SoM) ja Katrin Tsuiman (SKA)
 • Õiguskantsleri nõunikud Helen Kranich ja Angelika Sarapuu analüüsivad võlgniku ja võlausaldaja rolle ning nende huvidega arvestamist täitemenetluses. Loe artikit
 • Õiguskantsleri nõunik Aigi Kivioja kirjutab, kuidas patsienditestament saaks aidata arvestada inimeste tervisealaste soovidega. Loe artiklit
 • Persoonilugu on aasta sotsiaaltöötajast Marina Runnost, kes tegeleb puuetega inimestele mõeldud teenustega Tallinnas. Loe artiklit

Teoreetilised artiklid

 • Prof Hans van Ewijk analüüsib oma artiklites mõisteid inimväärikus ja sotsiaalne õiglus, nende omavahelisi seoseid ning eri liiki haavatavust.
 • Tartu Ülikooli teadlane Dagmar Kutsar mõtestab sotsiaaltöö praktikat kui protsessi, milles suhtlemise käigus puuduvad kokku sotsiaaltöötajate ja nende klientide erinevad vaatekohad ja käsitused, heaks koostööks on vaja üksteise tunnustamist.
 • TÜ filosoofia doktorant Merike Reiljan kirjutab empaatiast ja sellega seotud erinevatest võimetest.
 • Simone Epro uuris oma magistritöös intellektipuudega inimeste kirjeldusi iseendast, oma argipäevast ja kasutavatest teenustest.
 • TÜ doktorant Indrek Linnuste arutleb oma eelretsenseeritud artiklis võimaluste üle kasutada spirituaalsust vaimse tervise probleemidega inimeste taastumisel ja rehabilitatsioonis.
 • Kaili Inno koos Muusikateraapia Keskuse kolleegidega kirjatavad muusikateraapia kasutamisest autismispektrihäirega, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning ajukahjustuste inimeste puhul.

Sotsiaalvaldkonnas töötavatele ja tulevastele spetsialistidele ning teistele sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika huvilistele suunatud erialast ajakirja Sotsiaaltöö annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös sotsiaalministeeriumiga. Ajakiri ilmub neli korda aastas.