Uudised / Uurimus: melanoomi varajane avastamine aitaks kokku hoida miljoneid eurosid 

Melanoomi varajane diagnoosimine aitaks säästa miljoneid eurosid Haigekassa ravikuludelt, sest siis on melanoomi palju lihtsam ravida ja kulud on väiksemad. 
Kui melanoom avastatakse varases faasis, on ellujäämise tõenäosus 90-100%, kuid väga hilisel avastamisel on see alla 40%.

Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogia eriala magistritöös analüüsiti, kui suured on Haigekassa ravikulud erinevate melanoomi avastamise faaside võrdluses ja milline mõju on varajase avastamise suurendamisel. Magistritöö kannab pealkirja “Melanoomi ravi kulutuste hindamine Eesti Haigekassa andmete põhjal – võimalused kulude vähendamiseks, suurendades varajast avastamist teledermatoskoopia abil” ja selle autoriks on Lisbeth Neevits.

Kokku analüüsiti 5830 patsiendi anonümiseeritud andmeid, kellest 4652 olid varajase ja 1178 hilise avastamise grupis. 

Uuring tõi välja, et naistel on varakult avastatud melanoomide osakaal suurem kui meestel. Kuludest võeti vaatluse alla vaid Haigekassa ravikulud, näiteks uuringud ja protseduurid, kompleksteenused, voodipäevatasud ja kirurgia. Kokku oli neid kulusid üle 15 miljoni euro 11 aasta jooksul. Vaatluse alt jäid välja käsimüügiravimite ja töövõimetusega seotud kulud.

Varase ja hilise avastamise vahel tuleb välja küllalt suur erinevus: varasel avastamisel on aasta keskmised ravikulud 594 eurot inimese kohta ja hilisel avastamisel 2099 eurot. See tähendab, et varase avastamise puhul on ravikulud ligi 4 korda väiksemad. 

Kui melanoomi varajane avastamine suureneks Eestis näiteks 10%, siis WHAT IF analüüsi kohaselt hoiaks sellega kokku 3,5 miljonit eurot Haigekassa ravikulusid. Varase avastamise kasv vaid 1% võrra tooks aga 350,000 eurot kokkuhoidu. 

Kuidas aga varajast avastamist parandada? Autor pakub ühe võimalusena välja teledermatoskoopia ehk meetodi, kus perearst või pereõde teeb kahtlasest sünnimärgist või nahamoodustisest spetsiaalse kaameraga pildi ning see edastatakse nahaarstile distantsilt hindamiseks. Rahvusvaheline kogemus näitab, et nii saab suurendada ravi kättesaadavust, diagnostilist usaldusväärsust ja melanoomi varajast avastamist. Kiire dermatoloogi hinnang kahtlasele sünnimärgile parandab ka patsientide rahulolu ja järgmistesse ravietappidesse jõudmist.