Uudised / Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 5. september 20...

Eesti Tervisedenduse Ühing annab kord aastas välja tervisedendaja kutset, praegune taotlusvoor on välja kuulutatud juba kevadel, ent tuletame meelde kutse taotlemise tähtaega – 5.september 2018.

Kutsume üles nii riigisektoris, omavalitsustes kui tervisevaldkonnaga seotud mittetulundus- või ärisektoris tegutsejaid kutset taotlema või taastõendama. Kutse omistamise käigus toimuv kompetentside hindamise ja tagasisidestamise protsess on oma olemuselt võrreldav (arendus)koolitusega ning see võimaldab saada ka väärtuslikku tagasisidet ja nõu oma valdkonna ekspertidelt- hindajatelt.

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, sealhulgas taotlemise eeltingimustega, on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel. Kutse antakse viieks aastaks ning kutse taotlemise eelduseks on kõrgharidus, erialaline täiendkoolitus ja erialase töökogemuse olemasolu. Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus, igat kutse taotlejat hindab kolm valdkonnaeksperti.

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot. Avalduse ja eneseanalüüsi vormid on kättesaadavad ETÜ kodulehel.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com 

Paberkandjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele.

Lisainfo:
Sirje Vaask,
Tervisedendaja kutsekomisjoni esimees, TLÜ
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com