Uudised / Vaid ligi pooled rinna- ja emakakaelavähi ning kolmandik jämesoolevähi sõeluuringul...

2017. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 55,9% naistest, kes Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel kuulusid sõeluuringule kutsutavate hulka. Madalam oli kutsutavate osalemine emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringul – vastavalt 50,7% ja 36%, selgus täna TAI tervisestatistika ja -uuringu andmebaasis avaldatud andmetest.

Eestis kutsutakse naisi vanuses 50–62 rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta järel, kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja nad ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul. 2018. aastast alates hakati laiendama sihtrühma kuni 69-aastaste naisteni.

2017. aastal oli registri andmetel rinnavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 61 925 (2016. a 55 700 naist). Neist käis aasta jooksul sõeluuringul ehk tehti mammograafia uuring 34 625 naisele (2016. a 31 372), mis moodustas 55,9% kutsutavatest (2016. a hõlmatus 56,3%).

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse Eestis 30–55-aastaseid naisi iga viie aasta järel juhul, kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki.

Vähi sõeluuringute registri andmetel oli eelmisel aastal emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi 56 084 (2016. aastal 56 334). 2017. aasta jooksul käis sõeluuringul ehk tehti PAP-test 28 458 naisele, mis moodustas 50,7% kutsutavatest (2016. a tehti PAP-test 25 860-le naisele, hõlmatus 45,9%).

Esmaseid rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringu kutseid saadeti jaanuarist oktoobrini (aasta lõpus saadeti korduskutsed). Kui naine oli enne planeeritavat kutse saatmist juba mammograafia uuringul käinud või PAP-test tehtud, siis kutset ei saadetud. Kutset ei saadetud ka sel juhul, kui inimese postiaadressi andmed rahvastikuregistris olid puudulikud. Sellest aastast on kõigil sõeluuringutele kutsutavatel ka digitaalne kutse patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning paberkutset pole uuringule minekuks vaja ära oodata.

Jämesoolevähi sõeluuringule on kutsutud nii mehed kui ka naised vanuses 60–69 iga kahe aasta järel. Eelmisel aastal olid kutsutud sõeluuringule 60- ja 62-aastased mehed ning naised, 2018. aastal lisandusid mehed ja naised vanuses 64 aastat. Igal aastal lisandub sõeluuringusse üks sünnikohort, kuni saavutatakse eesmärk vanusevahemik – 60–69 aastat.

2017. aastal jämesoolevähi sõeluuringu kutseid posti teel ei saadetud, sõeluuringule kutsusid perearstikeskused või pöördusid inimesed ise osalemiseks perearstikeskustesse. Eelmisel aastal oli kutsutavaid mehi ja naisi kokku 35 371, neist 12 735 meest ja naist osales sõeluuringus (hõlmatus 36%). Kõige kõrgem osalemisprotsent oli Jõgeva, Lääne ja Võru maakonnas, kus osalesid üle poolte kutsutavatest, vastavalt 56,8%, 53,9% ja 53,1%.

Lähemalt on võimalik uurida tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist, kus avaldati registri kokkuvõtted 2017. aasta rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute kohta.

Tänavu kutsuti rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968 ja emakakaelavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1988, 1983, 1978, 1973, 1968 ja 1963. Jämesoolevähi sõeluuringule kutsuti mehi ja naisi sünniaastatega 1954, 1956 ja 1958.

2018. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni 2019. aasta jaanuari lõpuni. Kui Te ei ole veel osalenud ning kuulute sihtrühma, ei pea Te jääma ootama kutset, vaid broneerige aeg Teile sobivas asutuses. Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on asutuste kontaktid leitavad Haigekassa kodulehel. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks võtta ühendust oma perearstikeskusega. Kui Teil on olemas kehtiv ravikindlustus, on sõeluuring Teile tasuta. Lisainformatsiooni sõeluuringute kohta on võimalik leida Haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/soeluuring