Uudised / Lõuna lastemaja avas oma uksed

Lõuna lastemaja avas oma uksed

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 12. September 2018

Sotsiaalkindlustusamet avas Tartus lõuna lastemaja, see on teine lastemaja Eestis. 

Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juhi Anna Frank-Vironi sõnul registreeritakse aastas umbkaudu 500 laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumit. „Kui ühe lapse elus on midagi nii traumeerivat juhtunud, peab meie kõigi eesmärk olema lapse ja pere abistamine,“ rääkis ta.

„Lastemaja laienemist on oodatud pikalt ning juba enne ametlikku avamist on meie koostööpartnerid jaganud siirast rõõmu selle üle, et põhja lastemajale lisandub nüüd ka lõuna lastemaja,“ ütles Frank-Viron.

Eesti esimese lastemaja avati 2017. aasta alguses aastase pilootprojektina ning teenust osutati esialgu Tallinna ja Harjumaa piirkonna lastele. Aasta lõpuks oli selge, et tegemist on väga vajaliku teenusega – aasta jooksul sai lastemajast abi üle saja lapse.

Sellest aastast on lastemajateenus riiklik teenus ning põhja lastemajast on augustikuu seisuga abi saanud 132 last, neist 22 juhul vastvalminud lõuna lastemajast.

Frank-Vironi sõnul satub lastemajja igas vanuses poisse ja tüdrukuid ning sel aastal oli noorim laps alla kaheaastane ja vanim 16aastane. „See statistika ühest küljest rõõmustab, et juhtumid tulevad päevavalgele aga teisest küljest teeb kurvaks, sest ka üks haiget saanud laps on juba liiga palju,“ lisas lastemajateenuse juht.

Lõuna lastemaja on juba enne ruumide valmimist teinud tihedat koostööd kolleegidega kohalikest omavalitsustest, politseist, prokuratuurist, ka terapeutide ja psühholoogidega. „Just koostöö on see, kuidas jõuda ka selliste juhtumiteni, mis hetkel varju jäävad, kas siis ei osata reageerida või kardetakse rääkida. Me peame julgema neil teemadel rääkida, sest iga laps on oluline.“

Lisainfo:

  • Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks.
  • Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised.
  • Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast või lapse kohatu seksuaalkäitumine, mille puhul inimene soovib kellegagi nõu pidada.
  • Põhja ja lõuna lastemaja kontaktid leiab ameti kodulehelt, helistada saab ka lasteabitelefonil 116111, hädajuhtudel tuleb helistada numbril 112.
  • Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks ei avalikustata lastemaja aadresse.

Lisainfot lastemaja kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja.

Kõik seksuaalvägivalda kogenud inimesed võivad pöörduda abi saamiseks ööpäevaringselt seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse, mis on loodud neljas Eesti piirkonnas haiglate juurde. Vaata seksuaalvägivalla abivõimaluste kohta siit www.palunabi.ee/seksuaalvagivald.