Uudised / Otsitakse uusi „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi grupijuhte

Otsitakse uusi „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi grupijuhte

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12. Oktoober 2018

Kutsume kohalikke omavalitsusi (KOV) saatma oma piirkonna kandidaate grupijuhtide väljaõppesse, mis toimub 6.-8. novembril 2018. a Tallinnas. Konkursi raames valitakse välja orienteeruvalt 20 kandidaati, kes läbivad tasuta põhiprogrammi grupijuhi väljaõppe. Kandidaate otsime järgmistest maakondadest: Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa. Ida-Virumaale ja Tartumaale otsime grupijuhte, kes viivad programmi läbi vene keeles. 

Igasse maakonda võetakse kindel arv uusi grupijuhte (vt konkursi kutset). Konkursil osalemiseks tuleb KOVil esitada taotlus, kus on toodud kandidaatide info, kellega soovitakse programmi läbiviimisel tulevikus koostööd teha, ning igal kandidaadil tuleb esitada kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Eeldame, et põhjalikum kandidaatide valikuprotsess viiakse läbi KOVi poolt, võttes arvesse konkursi kutses toodud tingimusi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2018. a.

Konkursi kutse ja taotlusvorm on leitav siit.

Kui KOVi poolt saadetud kandidaat vastab antud kutses kirjeldatud tingimustele ja osutub valituks, siis on KOVil võimalik kohe taotleda toetust programmi läbiviimiseks 2019. aastal sügiseses taotlusvoorus. Taotlusvoor on avatud oktoobrist novembri keskpaigani. Toetuse suurus on kuni 50%, Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas kuni 75% koolitusgrupi maksumusest. Toetuse taotlemist puudutav info on alates oktoobrist leitav siit.

„Imelised aastad“ vanemlusprogramm on tõenduspõhine suhtlemisoskuste õppe programm 2 – 8-aastaste laste vanematele.