Uudised / Sotsiaalkindlustusamet otsib kaitstud töö teenuse pakkujaid

Sotsiaalkindlustusamet otsib hankega järgmiseks kaheks aastaks partnereid pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamiseks. Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5,8 miljonit eurot.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärk on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töökeskkonnas ning abi osutamist tööle saamiseks avatud tööturul.

Sotsiaalkindlustusameti kaitstud töö projektijuht Tiia Orlovski sõnul saavad teenuse abil suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos ning seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi. „See teenus võimaldab inimesel olla aktiivne hoolimata tema erivajadusest, aitab kaasa paremale ühiskonda integreerumisele ning suurendab sotsiaalset kaasatust,“ lisas Orlovski.

Hankel on oodatud osalema kõik asutused ja organisatsioonid, kes on valmis vähenenud töövõimega inimestele kaitstud tingimustes töötamise võimalust pakkuma. Kõik kliente juhendavad spetsialistid peavad olema sobiva väljaõppe ja praktilise töökogemusega.

Sotsiaalkindlustusamet on kaitstud töö teenust pakkunud psüühikahäirega, ajukahjustusega ning nägemisvaegustega inimestele alates 2016. aastast. Teenust kasutab hetkel 630 inimest ja teenus on kättesaadav 29 kohalikus omavalitsuses 79-st.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. november kell 14. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast riigihanked.riik.ee/register. Hanke viitenumber 201532. Kõik hanget puudutavad küsimused tuleb esitada hankeregistri kaudu.

Lisainfo riigihangete registri kohta. Uuele registrile sujuvaks üleminekuks ei ole register kasutamiseks kättesaadav vahemikus 18.10.2018 kell 16:00 kuni 21.10.2018 (k.a).

Kontakt:
Tiia Orlovski, sotsiaalkindlustusameti kaitstud töö projektijuht, 53001509